02/08/2021 13:18:25

02. Phòng Thống kê Kinh tế

  Họ và tên Chức vụ  Địa chỉ Email  Điện thoại 
  Hồ Hữu Hiếu Trưởng phòng hieuhhvlo@gso.gov.vn 0270.3825519
  Nguyễn Huỳnh Nghĩa Phó Trưởng phòng nghianhvlo@gso.gov.vn 0270.3825519
  Hà Ngọc Hương Thống kê viên huonghnvlo@gso.gov.vn  
  Phùng Thị Diễm Kiều Thống kê viên ptdkieuvlo@gso.gov.vn  
  Võ Quốc Anh Thống kê viên vqanhvlo@gso.gov.vn  

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 174966