02/08/2021 13:19:29

03. Phòng Thống kê Xã hội

  Họ và tên Chức vụ  Địa chỉ Email  Điện thoại 
  Võ Thanh Phong Trưởng phòng phongvtvlo@gso.gov.vn 0270.3827373
  Lê Mỹ Giang Thống kê viên gianglmvlo@gso.gov.vn  
  Nguyễn Thị Mộng Tuyền Thống kê viên ntmtuyenvlo@gso.gov.vn  

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 79796