02/08/2021 13:20:21

04. Phòng Thu thập Thông tin thống kê

  Họ và tên Chức vụ  Địa chỉ Email  Điện thoại 
  Đoàn Thanh Sơn Trưởng phòng sondtvlo@gso.gov.vn 0270.3833454
  Phạm Hải Triều Thống kê viên trieuphvlo@gso.gov.vn  
  Nguyễn Thị Kim Loan Thống kê viên loanntkvlo@gso.gov.vn  
  Nguyễn Văn Cường Thống kê viên nvcuongvlo@gso.gov.vn  
  Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên Thống kê viên nhtnguyenvlo@gso.gov.vn  

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 174846