02/08/2021 13:21:27

05. Phòng Tổ chức - Hành chính

  Họ và tên Chức vụ  Địa chỉ Email  Điện thoại 
  Võ Tấn Phát Trưởng phòng phatvtvlo@gso.gov.vn 0270.3833608
  Đặng Thanh Tùng Kế toán phụ trách tungdtvlo@gso.gov.vn  
  Châu Trần Phương Linh Kế toán viên linhctpvlo@gso.gov.vn  
  Phạm Thị Ánh Hồng Văn thư hongptavlo@gso.gov.vn  

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 174948