02/08/2021 13:26:36

11. Chi cục Thống kê thị xã Bình Minh

  Họ và tên Chức vụ  Địa chỉ Email  Điện thoại 
  Võ Minh Cường Chi cục trưởng cuongvmvlo@gso.gov.vn 0270.3890168
  Nguyễn Phúc Tâm Anh Thống kê viên anhnptvlo@gso.gov.vn  
  Trần Thị Thúy Hằng Thống kê viên ttthangvlo@gso.gov.vn  
  Ngô Phước Trí Thống kê viên nptrivlo@gso.gov.vn  

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 174814