17/08/2021 15:30:00

Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021

     Ngày 01/7/2021, BCĐ Tổng điều tra (TĐT) kinh tế năm 2021 tỉnh tổ chức lễ ra quân TĐT kinh tế năm 2021 giai đoạn 2.

     Cuộc TĐT kinh tế giai đoạn 2 ở khối các thể và khối tôn giáo, tín ngưỡng, thời gian thu thập thông tin từ 01/7- 30/7/2021 với quy mô về đơn vị điều tra, số lượng giám sát viên, điều tra viên rất lớn, trong điều kiện dịch COVID- 19 phức tạp hơn giai đoạn 1.

BCĐ TĐT kinh tế năm 2021 tỉnh tổ chức Lễ ra quân giai đoạn 2 vào sáng 01/7

     Hình thức thu thập thông tin bằng CAPI trên thiết bị máy tính bảng, điện thoại thông minh được áp dụng lần đầu tiên trong TĐT kinh tế.

     Ông Lê Đức Hoành- Phó Cục trưởng Cục Thống kê, cho biết: Toàn tỉnh hiện có 71.845 cơ sở thuộc khối cá thể, 676 cơ sở thuộc khối tôn giáo, tín ngưỡng./.

Điều tra viên phỏng vấn tại địa bàn

 

Điều tra viên phỏng vấn tại địa bàn

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 9725