06/08/2021 10:55:29

QĐ bổ nhiệm lại Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Vũng Liêm

          Ngày 22/01/2021, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 06/QĐ-CTK về việc Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Vũng Liêm đối với ông Nguyễn Văn Bảy, kể từ ngày 01/01/2021.

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 236661