30/11/2021 16:30:25

QĐ phân công Phó Chi cục trưởng phụ trách CCTK huyện Tam Bình

        - Ngày 30/11/2021, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 90/QĐ-CTK về việc phân công Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thống kê huyện Tam Bình đối với ông Phạm Văn Thái, kể từ ngày 01/12/2021.

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 36481