28/02/2023 15:46:28

Tình hình kinh tế - xã hội 02 tháng đầu năm 2023

     Tháng 02/2023 tuy đã qua cao điểm tiêu dùng trong dịp tết Nguyên đán nhưng là tháng tiếp sau Tết và trùng vào dịp tết Nguyên tiêu, ngày Lễ Tình nhân cùng nhiều sự kiện khác; người dân hoạt động ở nhiều lĩnh vực và người ở xa về quê ăn Tết vẫn còn nhu cầu vui xuân, tuy thấp hơn tháng có Tết. Đây cũng là thời gian các trường trên địa bàn tỉnh tập trung học sinh, sinh viên sau Tết nên nhu cầu một số hàng hóa, dịch vụ liên quan tăng lên. Hơn nữa, hiện nay người dân có xu hướng không quá tập trung tiêu dùng trong dịp Tết; tiết kiệm chi tiêu do tác động của tình hình một số doanh nghiệp lớn trong nước bị mất đơn hàng. Chính vì vậy, sức mua thực tế trong tháng 02/2023 không giảm quá sâu so tháng trước.

     Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh hai tháng đầu năm 2023 ước thực hiện được 1.190,6 tỷ đồng, đạt 20,64% dự toán năm, tăng 14,37% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 65,5 tỷ đồng, đạt 18,62% dự toán năm và giảm 73,5% so với cùng kỳ.

     Số dư nguồn vốn huy động tăng 0,1% so với số đầu năm; trong đó tiền gửi tiết kiệm chiếm 72,8% trên tổng số dư nguồn vốn huy động, tăng 2% so với số đầu năm. Tổng dư nợ cho vay tăng 0,22% so với số đầu năm; trong đó dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm 40,5% tổng dư nợ cho vay và tăng 0,69% so với số đầu năm.

     Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2023 tăng 0,52% so với tháng trước; trong đó khu vực thành thị tăng 0,5%, khu vực nông thôn tăng 0,53%. Sau hai tháng (tức tháng 02/2023 so với tháng 12/2022) CPI tăng 1,1%, cao hơn tốc độ tăng CPI cùng kỳ 0,31 điểm phần trăm. CPI bình quân trong hai tháng đầu năm 2023 tăng 3,55% so với cùng kỳ, cao hơn 1,32 điểm phần trăm so với số liệu tương ứng của năm 2022.

     Chỉ số giá vàng tháng 02/2023 tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 2,37% so với tháng 12/2022; Dollar Mỹ tăng 0,23% so với tháng trước nhưng giảm 1,68% so với tháng 12/2022. Bình quân trong hai tháng đầu năm 2023 chỉ số giá vàng tăng 1,6%, Dollar Mỹ tăng 3,88% so với cùng kỳ năm trước.

     Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch vốn do Nhà nước địa phương quản lý trong hai tháng đầu năm 2023 thực hiện được 524,5 tỷ đồng, đạt 10,13% kế hoạch năm, tăng 0,44% so với cùng kỳ năm 2022. Tiến độ thực hiện vốn thấp hơn cùng kỳ năm trước 0,98 điểm phần trăm, chủ yếu do kế hoạch vốn năm nay tăng 10,21% so với năm trước.

     Diện tích gieo trồng lúa đông xuân 2022 - 2023 được 39.980,2 ha, đạt 88,84% kế hoạch và giảm 13,82% so với cùng kỳ năm trước. Thời tiết thuận lợi, sâu bệnh ít phát sinh nên năng suất thu hoạch đạt khá so với cùng kỳ; ước năng suất bình quân đạt 66,44 tạ/ha, tăng 8,9% hay tăng 5,43 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước. Lúa hè thu năm 2023 tính đến 15/02/2023 đã xuống giống được 1.296 ha, đạt 3,16% kế hoạch. Hiện lúa đang ở giai đoạn mạ, phát triển tốt, sâu bệnh phát sinh nhưng không đáng kể.

     Đã gieo trồng được 4.387,2 ha rau màu, giảm 2,55% hay giảm 114,9 ha so với cùng kỳ năm trước.

     Ước tính đến ngày 15/02/2023 đàn heo của tỉnh có 199.482 con, tăng 0,06% so cùng kỳ năm trước; đàn bò có 84.452 con, tăng 0,15%; đàn gia cầm có 11.141,2 nghìn con, tăng 1,11%, trong đó đàn gà có 7.799,9 nghìn con, tăng 0,03%.

     Toàn tỉnh hiện có 1.932,7 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, tăng 1,35% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích nuôi cá tra công nghiệp là 237,8 ha, giảm 16,6%. Có 225 cơ sở nuôi cá lồng, bè với 1.638 lồng bè, tăng 02 chiếc; trong đó hiện đang thả nuôi 1.146 chiếc, tăng 26 chiếc so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác trong hai tháng đầu năm ước đạt 21.320,3 tấn, tăng 6,29% so với cùng kỳ năm trước; trong đó thủy sản nuôi trồng đạt 20.408,7 tấn, tăng 6,55%.

     Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tính chung trong hai tháng đầu năm 2023 giảm 14,81% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 19,16%, kéo giảm IIP chung 0,09 điểm phần trăm; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 15,72%, kéo giảm 14,56 điểm phần trăm; sản xuất, phân phối điện, khí đốt giảm 0,39%, kéo giảm 0,01 điểm phần trăm; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải giảm 4,88%, kéo giảm 0,15 điểm phần trăm.

     Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 12.724,7 tỷ đồng, tăng 11,78% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 10,2%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 16,55%, du lịch lữ hành tăng 137,86% và dịch vụ khác tăng 16,49%. Nếu loại trừ biến động giá (bình quân hai tháng đầu năm 2023 tăng 3,55% so với cùng kỳ) thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực tế tăng 7,95%.

     Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 88,4 triệu USD, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Do tình hình lạm phát tăng cao ở các nước Châu Âu đã ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng xuất khẩu; nhiều mặt hàng có mức xuất khẩu trong hai tháng đầu năm giảm mạnh so với cùng kỳ như: Hàng dệt may giảm 38,02%, kéo giảm tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu chung 4,93 điểm phần trăm; giày da giảm 6,98%, kéo giảm 4,46 điểm phần trăm; hàng rau quả giảm 67,81%, kéo giảm 3,09 điểm phần trăm; ... Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 42,6 triệu USD, tăng 11,4% so cùng kỳ năm trước.

     Tổng doanh thu vận tải ước đạt 344,7 tỷ đồng, tăng 22,75% so cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 127,6 tỷ đồng, tăng 26,96%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 199,5 tỷ đồng, tăng 20,78%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 17,6 tỷ đồng, tăng 16,39% so cùng kỳ năm trước. 

     Thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Ban hành Quyết định cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cho 292 đối tượng người có công và thân nhân người có công đến niên hạn với số tiền 938,2 triệu đồng. 

     Giải quyết việc làm mới cho 2.682 lao động, trong đó đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 238 lao động. Hỗ trợ chi phí ban đầu cho 01 người lao động đi làm việc ở nước với số tiền 8,92 triệu đồng. 

     Ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho công chức, viên chức ngành giáo dục, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục. Hướng dẫn thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập và hoạt động Trung tâm Học tập cộng đồng, Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng năm 2023. Hướng dẫn thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2022 - 2023

     Ngành Văn hóa đã phối hợp các đơn vị phục vụ hoạt động đón giao thừa mừng Xuân Quý Mão năm 2023 và kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Mậu Thân (1968 - 2023); tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 35 năm Ngày mất Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (1988 - 2023). Tổ chức triển lãm chuyên đề “Dấu xưa”; “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt lịch sử”; cụm ảnh Xuân và 10 sự kiện tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long năm 2022, nhân Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại Bảo tàng Vĩnh Long. Phối hợp Phòng Văn hóa Thông tin các huyện Trà Ôn, Tam Bình, Long Hồ triển lãm chuyên đề “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt lịch sử” và Phòng Văn hóa Thông tin huyện Vũng Liêm triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - 93 năm xây dựng và trưởng thành”. 

     Các cơ sở y tế công lập đã khám và điều trị cho hơn 440,9 nghìn lượt người; trong đó có 88,64% khám bảo hiểm y tế. Trong hai tháng đầu năm đã phát sinh 324 ca bệnh tiêu chảy, tăng 13 lần; 687 ca viêm gan virus, tăng 26,5 lần; 753 ca sốt xuất huyết, tăng 28 lần; 433 ca bệnh tay chân miệng, tăng 22 lần; 42 ca thủy đậu, tăng 1,6 lần; … so với cùng kỳ năm trước. 

     Đã xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 14 người, bị thương 08 người; so với cùng kỳ năm trước giảm 14 vụ, số người chết giảm 09 người, số bị thương giảm 08 người. Không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, so với cùng kỳ năm trước số vụ không tăng, giảm. 

     Công tác phòng, chống cháy nổ được ngành Công an thường xuyên tổ chức kiểm tra, tuyên truyền và hướng dẫn, tập huấn bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các khu, tuyến công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ và khu vực đông dân cư có nguy cơ dễ dẫn đến cháy, nổ. Trong hai tháng đầu năm 2023 không xảy ra tình trạng cháy, nổ./.

    * Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2023, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long./.

Tin tức khác

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 5513