04/11/2021 15:16:10

Tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2021

     Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh từng bước được kiểm soát nên lãnh đạo địa phương đã nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội xuống mức Chỉ thị số 19/CT-TTg từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 15/10/2021; từ ngày 16/10/2021 đến hết ngày 31/10/2021, thực hiện Quyết định số 2782/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo các cấp độ nguy cơ. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 còn diễn biến khó lường, cùng với những tác động tiêu cực từ tình hình dịch của cả nước và thế giới nên các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân còn rất nhiều khó khăn; bên cạnh đó, một số cơ sở sản xuất kinh doanh đã được phép nhưng chưa thể tổ chức hoạt động trở lại hoặc hoạt động với quy mô lao động còn hạn chế; thu nhập đại bộ phận dân cư sụt giảm; người dân hạn chế ra ngoài khi không cần thiết; … đã ảnh hưởng nhất định đến sự phục hồi của nền kinh tế tỉnh nhà.

     Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 10 tháng năm 2021 ước thực hiện 6.153 tỷ đồng, đạt 82,68% dự toán năm, giảm 11,15% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 1.690,2 tỷ đồng, đạt 84,51% dự toán năm và giảm 13,29%.

     Số dư nguồn vốn huy động tăng 3,77% so với số đầu năm; trong đó tiền gửi tiết kiệm chiếm 75,4% và tăng 5,57% so với số đầu năm. Tổng dư nợ cho vay tăng 1,94% so với số đầu năm; trong đó dư nợ cho vay trung, dài hạn chiếm 41,7% trên tổng dư nợ cho vay, giảm 5,49% so với số đầu năm.

     Chỉ số giá tiêu dùng (CPI - Consumer Price Index)  tháng 10/2021 giảm 0,17% so với tháng trước nhưng tăng 2,32% so với tháng 12/2020. CPI bình quân trong 10 tháng năm 2021 tăng 1,96% so với cùng kỳ, thấp hơn 1,75 điểm phần trăm so với số liệu tương ứng của năm 2020.

     Chỉ số giá vàng tháng 10/2021 giảm 0,02% so với tháng trước và giảm 4,72% so với tháng 12/2020; Dollar Mỹ giảm 0,14% so với tháng trước và giảm 1,69% so với tháng 12/2020. Bình quân trong 10 tháng 2021 chỉ số giá vàng tăng 10,13%, Dollar Mỹ giảm 1,12% so với cùng kỳ năm trước.

     Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện thuộc kế hoạch vốn do Nhà nước địa phương quản lý đạt 2.414 tỷ đồng, đạt 52,89% kế hoạch năm, tăng 1,89% so với cùng kỳ năm 2020. Tiến độ thực hiện vốn thấp hơn cùng kỳ năm trước 10,04 điểm phần trăm, một phần cũng do kế hoạch vốn năm 2021 tăng 21,21% so với năm 2020. 

     Đến ngày 15/10/2021 đã gieo trồng được 42.139 ha lúa thu đông 2021, giảm 4,88% so với cùng vụ năm trước. Hiện lúa đang ở giai đoạn đòng trổ là 14.299,2 ha, giai đoạn chắn xanh đến chín là 15.193,3 ha và đã thu hoạch 12.646,5 ha; ước tính năng suất của các trà lúa thu hoạch này đạt 57,22 tạ/ha, giảm 0,23% so với cùng kỳ năm trước. 

     Lũy kế từ đầu năm đến nay đã gieo trồng được 1.114,5 ha ngô (bắp), tăng 4,38% so cùng kỳ năm trước; 5.137,4 ha khoai lang, giảm 49,15%; 112,1 ha mía, giảm 3,11%; 26.894,7 ha rau các loại, tăng 0,48%; 215,1 ha đậu các loại, giảm 10,51%; … Ước sản lượng thu hoạch đến ngày 15/10/2021 được 2.514,8 tấn ngô (bắp), tăng 3,65% so cùng kỳ năm trước; 144.746,9 tấn khoai lang, giảm 46,83%; 7.331,5 tấn mía, giảm 9,41%; 495.830,9 tấn rau các loại, tăng 6,73%; 296,9 tấn đậu các loại, tăng 2,02%; … 

     Ước tính đến thời điểm 15/10/2021, đàn heo của tỉnh có 244.521 con, tăng 7,98% so cùng kỳ năm trước; đàn trâu 63 con, giảm 26,74%; đàn bò 86.449 con, tăng 0,78%; tổng đàn gia cầm có 9.879,2 nghìn con, tăng 2,88%, trong đó đàn gà là 6.821,4 nghìn con, tăng 6,55%.

     Toàn tỉnh hiện có 2.161,9 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó diện tích nuôi cá tra thâm canh là 364,7 ha, giảm 8,58%; 1.717 lồng bè, tăng 03 chiếc so với cùng kỳ; trong đó có 1.220 lồng bè đang thả nuôi, chủ yếu là cá điêu hồng, tăng 61 chiếc so với cùng kỳ. Ước sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác 10 tháng năm 2021 được 102,83 nghìn tấn, giảm 15,59% so với cùng kỳ năm trước; trong đó thủy sản nuôi trồng được 97,99 nghìn tấn, giảm 15,74%. Riêng sản lượng cá tra công nghiệp được 64,9 nghìn tấn, giảm 20,94% so với cùng kỳ năm trước.

     Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tính chung trong 10 tháng 2021 giảm 6,73% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 58,7%, đã tác động kéo giảm IIP chung 0,24 điểm phần trăm; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 7,56%, kéo giảm 6,93 điểm phần trăm; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 5,97%, đóng góp 0,33 điểm phần trăm; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 2,89%, đóng góp 0,11 điểm phần trăm. 

     Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 44.374,3 tỷ đồng, giảm 5,01% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó bán lẻ hàng hóa giảm 1,2%, dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 16,31%, du lịch lữ hành giảm 3,58% và dịch vụ khác giảm 18,41%. Nếu loại trừ biến động giá (bình quân 10 tháng 2021, CPI tăng 1,96% so với cùng kỳ) thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực tế giảm 6,83%. 

     Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 429,3 triệu USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước; tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 195,5 triệu USD, tăng 2,56% so cùng kỳ năm trước.

     Tổng doanh thu vận tải ước đạt 1.052,1 tỷ đồng, giảm 21,63% so cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 330,8 tỷ đồng, giảm 36,22%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 657,9 tỷ đồng, giảm 12,88%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 63,4 tỷ đồng, giảm 7,6% so cùng kỳ năm trước.

     Lũy kế từ đầu năm, thiệt hại do thiên tai gây ra: Mưa lớn, gió mạnh làm 01 người chết; làm sập, tốc mái 241 căn nhà; đổ ngã 266 ha lúa; hư hại, đổ ngã 10,99 ha cây ăn trái, cây lấy gỗ; tốc mái 05 trại chăn nuôi gà, 01 chuồng dê; sạt lở 77 điểm với chiều dài 2.560 m, làm ảnh hưởng 117 hộ dân, thất thoát 04 tấn cá giống; ... Ước tổng thiệt hại 20.172 triệu. Chính quyền địa phương đã kịp thời hỗ trợ khắc phục thiệt hại với số tiền 3.413 triệu đồng.

     Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ trong tháng 10/2021 bằng nhiều hình thức phù hợp; Sở GDĐT tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền để ổn định tâm lý đội ngũ Cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, tạo tâm thế sẵn sàng vào năm học mới trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Kết quả học sinh trúng tuyển Đại học, Cao đẳng (đợt 1) đến ngày 28/9/2021 bằng kết quả thi là 5.230 học sinh, đạt 59,74% (Còn một số học sinh trúng tuyển bằng hình thức xét học bạ thì chưa thống kê được).

     Do tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến khó lường nên các hoạt động văn hóa ngưng tổ chức, các ngày lễ kỷ niệm trong tháng 10/2021 được tuyên truyền qua pano, bảng cổng tuyên truyền; phát hành được 250 Bản tin văn hóa số Quý III/2021. Thực hiện đề cương trưng bày “Nhân vật lịch sử tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long” và trưng bày chuyên đề “Dấu ấn Võ Văn Kiệt”; xây dựng sưu tập hiện vật tiền thời thuộc Pháp, giai đoạn 1874 - 1954. Các bộ môn thể thao tiếp tục tập luyện online tại nhà đến khi có văn bản tập trung nhập học; bộ phận văn hóa phổ thông, bộ phận nghệ thuật tiếp tục tổ chức giảng dạy và học tập bằng hình thức online. Các đội tuyển thi đấu tiếp tục duy trì nền tảng thể lực và đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế, để sẵn sàng thi đấu khi điều kiện cho phép.

     Tính từ ngày 20/4/2021 đến nay tỉnh Vĩnh Long được Bộ Y tế phân bổ 769.026 liều vắc xin phòng Covid-19. Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP trên địa bàn tỉnh cho đến nay được 279.252 đối tượng, đạt 36,31%; trong đó tiêm đủ 2 mũi cho 50.095 người, đạt tỷ lệ 6,51%.

     Lũy kế 10 tháng năm 2021, bệnh tiêu chảy tăng 1,35%, bệnh viêm gan virus giảm 56%, bệnh sốt xuất huyết giảm 65,13%, bệnh tay chân miệng tăng 28,68%, bệnh thủy đậu giảm 23%, bệnh sởi giảm 91,2%, bệnh quai bị giảm 52,3%, bệnh cúm tăng 6,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Các cơ sở y tế công lập đã khám và điều trị cho hơn 1.963,56 nghìn lượt người, trong đó có 85,25% khám bảo hiểm y tế.

     Đã xảy ra 86 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 54 người, bị thương 62 người; so cùng kỳ năm trước giảm 43 vụ, số người chết giảm 31, số bị thương giảm 39 người. Xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông đường thủy, làm chết 01 người; so với cùng kỳ giảm 01 vụ, số người chết giảm 02.

     Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 03 vụ cháy, làm thiệt hại tài sản khoảng 4.680 triệu đồng.

     Tiếp tục hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 85 căn nhà ở cho người có công và thân nhân người có công do công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long tài trợ. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã xây dựng 150 căn nhà tình nghĩa, với số tiền 7.505 triệu đồng; sửa chữa 256 căn nhà cho người có công và thân nhân người có công, với số tiền 6.345 triệu đồng. Trong tháng vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 1.399 triệu đồng, lũy kế đến nay vận động được 21.365 triệu đồng.

     Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động được 2.699 triệu đồng, lũy kế đến nay vận động được 5.033 triệu đồng. Trích từ Quỹ vận động được, trao học bổng học sinh tài năng cho 100 em với số tiền 500 triệu đồng; trao học bổng tiếp sức đến trường và học bổng Trần Đại Nghĩa cho 594 em, với số tiền 1.560 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 03 căn nhà tình thương, với tổng số tiền 140 triệu đồng; hỗ trợ 13 trẻ em mồ côi có cha hoặc mẹ mất do dịch Covid-19, với số tiền 65 triệu đồng.

     Đã tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho 14.112 người; giải quyết việc làm mới cho 16.271 lao động, trong đó đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 538 lao động.

    * Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2021, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long./.

Tin tức khác

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 6564