30/10/2023 19:54:10

Tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2023

     Tháng 10/2023 thời tiết mưa bão, lũ và triều cường dâng cao; là tháng có tính thời vụ thấp của hoạt động du lịch đã ảnh hưởng nhất định đến tiêu dùng của dân cư. Tuy nhiên, các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi, Ngày truyền thống Hội thanh niên Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam, …; các trường đại học, cao đẳng tập trung năm học mới và nhu cầu phát sinh trong mùa mưa, lũ; … nên sức cầu hàng hóa, dịch vụ tiếp tục duy trì ở mức cao, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

     Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 10 tháng năm 2023 ước thực hiện được 5.161,4 tỷ đồng, đạt 89,48% dự toán năm, giảm 15,27% so với cùng kỳ năm trước; nguyên nhân giảm chủ yếu là do khoản thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm 70,58% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách của tỉnh 10 tháng năm 2023 ước thực hiện được 7.358,3 tỷ đồng, đạt 64,77% dự toán năm và tăng 19,71% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, chi thường xuyên thực hiện được 4.358,1 tỷ đồng, đạt 77,1% dự toán năm và tăng 7,21%.

     Số dư nguồn vốn huy động tăng 6,99% so với số đầu năm; trong đó tiền gửi tiết kiệm chiếm 72% trên tổng số dư nguồn vốn huy động, tăng 7,88% so với số đầu năm. Tổng dư nợ cho vay tăng 5,8% so với số đầu năm; trong đó dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm 39% tổng dư nợ cho vay và tăng 2,11% so với số đầu năm.

     CPI tháng 10/2023 giảm 0,17% so với tháng trước; trong đó, khu vực thành thị giảm 0,2%; khu vực nông thôn giảm 0,16%. Sau 10 tháng (tức tháng 10/2023 so với tháng 12/2022) CPI tăng 1,39%, thấp hơn tốc độ tăng CPI cùng kỳ 1,71 điểm phần trăm. CPI bình quân trong 10 tháng năm 2023 tăng 1,66% so với cùng kỳ, thấp hơn 1,06 điểm phần trăm so với số liệu tương ứng của năm 2022.

     Chỉ số giá vàng tháng 10/2023 tăng 0,41% so với tháng trước và tăng 7,04% so với tháng 12/2022; Dollar Mỹ tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 1,21% so với tháng 12/2022. Bình quân trong 10 tháng năm 2023 chỉ số giá vàng tăng 3,66%, Dollar Mỹ tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

     Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch vốn do Nhà nước địa phương quản lý thực hiện 3.260,5 tỷ đồng, đạt 60,39% kế hoạch năm, tăng 8,97% so với cùng kỳ năm 2022. Tiến độ thực hiện vốn thấp hơn cùng kỳ năm trước 3,29 điểm phần trăm, chủ yếu do kế hoạch vốn năm nay tăng 14,91% so với năm trước.

     Theo số liệu sơ bộ, đến ngày 15/10/2023 diện tích gieo trồng lúa thu đông 2023 được 35.618,9 ha, vượt 18,73% kế hoạch, tăng 40,77% hay tăng 10.317 ha so với cùng kỳ năm trước. Hiện cây lúa đang ở giai đoạn đòng trổ 2.524,7 ha, chắc xanh đến chín 23.569,2 ha đã thu hoạch 9.525 ha. Ước năng suất trên diện tích thu hoạch đạt 54,12 tạ/ha với sản lượng trên diện tích thu hoạch đạt 51.547 tấn. Diện tích gieo trồng lúa vụ thu đông năm nay tăng cao so với năm trước chủ yếu do nhu cầu xuất khẩu gạo tăng cao, giá lúa tăng mạnh, hiệu quả kinh tế đạt cao nên nông dân tiếp tục gieo trồng lúa vụ 3, không bỏ vụ như năm trước.

     Tính đến ngày 15/10/2023 toàn tỉnh xuống giống được khoảng 1.292,1 ha lúa đông xuân 2023 - 2024 (tập trung chủ yếu tại huyện Vũng Liêm và Trà Ôn), đạt 3,23% kế hoạch (kế hoạch xuống giống 40.000 ha); giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Lúa đang ở giai đoạn mạ là 165,1 ha, đẻ nhánh 1.088 ha, đòng trổ 39 ha; hiện tại lúa đang phát triển tốt, sâu bệnh phát sinh không đáng kể. 

     Đã gieo trồng được 30.482,8 ha, tăng 1,7% hay tăng 510,3 ha so cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã gieo trồng được 1.270 ha ngô (bắp), tăng 6,04% so cùng kỳ năm trước; 1.010,8 ha khoai lang, tăng 13,15%; 210 ha mía, tăng 3,71%; 27.530 ha rau các loại, tăng 0,92%; 369,2 ha đậu các loại, tăng 7,73%; … Ước sản lượng thu hoạch đến ngày 15/10/2023 được 3.489 tấn ngô (bắp), tăng 9,33% so cùng kỳ năm trước; 28.410 tấn khoai lang, giảm 1,3%; 12.736 tấn mía, giảm 9,97%; 508.397 tấn rau các loại, giảm 8,04%; 582,4 tấn đậu các loại, giảm 1,21%;…

     Tại thời điểm 15/10/2023, đàn heo có 184.695 con, giảm 3,13% hay giảm 5.962 con so cùng kỳ năm trước; đàn bò 81.032 con, giảm 0,45% hay giảm 363 con; tổng đàn gia cầm có 11.042,8 nghìn con, tăng 0,81% hay tăng 88,8 nghìn con, trong đó đàn gà có 7.137 nghìn con, tăng 1,01% hay tăng 71,7 nghìn con.

     Toàn tỉnh hiện có 2.147 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, tăng 0,58% so với cùng kỳ năm trước; trong đó diện tích nuôi cá tra thâm canh là 371,2 ha, tăng 0,31%. 207 cơ sở nuôi cá lồng bè với 1.617 lồng bè, trong đó có 1.181 lồng bè đang thả nuôi, tăng 53 chiếc so với cùng kỳ. Ước sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác 10 tháng năm 2023 được 125.097 tấn, tăng 4,41% hay tăng 5.283 tấn so với cùng kỳ năm trước; trong đó thủy sản nuôi trồng được 120.047 tấn, tăng 4,61% hay tăng 5.288 tấn. Riêng sản lượng cá tra công nghiệp ước được 83.161,4 tấn, tăng 4,37% hay tăng 3.485 tấn so với cùng kỳ năm trước.

     Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 11,14% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 83,15%, kéo giảm IIP chung 0,35 điểm phần trăm; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 12,31%, kéo giảm 11,38 điểm phần trăm; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 4,7%, đóng góp 0,22 điểm phần trăm; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 9,71%, đóng góp 0,37 điểm phần trăm.

     Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 48.248,1 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 12,26%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 13,23%, du lịch lữ hành tăng 59,49% và dịch vụ khác tăng 12,6%. Nếu loại trừ biến động giá (CPI bình quân 10 tháng năm 2023 tăng 1,66% so với cùng kỳ) thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực tế tăng 10,66%.

     Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 602,4 triệu USD, giảm 5,13% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều mặt hàng có mức xuất khẩu giảm mạnh đã làm kéo giảm tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu chung, trong đó ảnh hưởng đáng kể là: Giày dép các loại giảm 16,3%, kéo giảm tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu chung 10,17 điểm phần trăm; máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng giảm 76,62%, kéo giảm 4,51 điểm phần trăm; hàng dệt may giảm 16,65%, kéo giảm 2,46 điểm phần trăm; hàng rau quả giảm 39,18%, kéo giảm 1,21 điểm phần trăm; … Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 281,7 triệu USD, tăng 3,49% so cùng kỳ năm trước.

     Tổng doanh thu vận tải ước đạt 1.947,2 tỷ đồng, tăng 14,57% so cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 715,6 tỷ đồng, tăng 14,75%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 1.129,6 tỷ đồng, tăng 14,5%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 102 tỷ đồng, tăng 14,08% so cùng kỳ năm trước.

     Từ đầu năm đến nay, lốc, mưa, gió mạnh làm chết 02 người, bị thương 01 người; sập, tốc mái 91 căn nhà; đổ ngã 2.035,2 ha lúa; 0,2 ha cây ăn trái; 0,86 ha rau màu; sạt lở 122 điểm, làm ảnh hưởng trực tiếp 109 hộ dân với chiều dài 3.648 m. Ước tổng thiệt hại khoảng 69.592,5 triệu đồng. Đến nay đã hỗ trợ khắc phục thiệt hại với số tiền 15.504,6  triệu đồng từ nguồn hỗ trợ lúa giống của trung ương, nguồn ngân sách địa phương, nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thuỷ lợi, nguồn quỹ phòng chống thiên tai, nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nguồn xã hội hóa và nguồn tổ chức phi chính phủ Pháp.

     Giải quyết việc làm mới cho 24.081 lao động, đạt 120,41%, lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 1.498 lao động, đạt 88,12%.

     Ngành Giáo dục tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng tiêu chí thi đua thực hiện phong trào thi đua ngành Giáo dục; tuyên truyền trực tiếp tại trường học về phòng chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá. Thành lập, khai mạc và triển khai kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024 cho 88 học sinh với 9 môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Tin học. Tổ chức Lễ Vinh danh học sinh giỏi các cấp năm học 2022-2023. 

     Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa (13/9/2013 - 13/9/2023); Trình UBND tỉnh: Quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức liên hoan đờn ca tài tử thiếu nhi tỉnh Vĩnh Long năm 2023; Kế hoạch tổ chức liên hoan tiếng hát thanh niên Kinh - Hoa - Khmer; Chỉ thị về tăng cường quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Bia, Tượng đài trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Đề án bảo tồn và phát huy nghệ thuật Hát Bội tỉnh Vĩnh Long. 

     Theo Sở Y tế, từ đầu năm đến nay, bệnh tiêu chảy tăng 75% (tăng 656 ca) so với cùng kỳ năm 2022, bệnh viêm gan virus tăng 1,45 lần (tăng 1.377 ca), bệnh sốt xuất huyết giảm 46% (giảm 1.418 ca), bệnh tay chân miệng tăng 42% (tăng 457 ca), bệnh thủy đậu tăng 2 lần (209 ca), bệnh quai bị tăng 106% (tăng 17 ca). 

     Đã xảy ra 100 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 90 người, bị thương 59 người; so với cùng kỳ năm trước giảm 15 vụ, số người chết  tăng 17 người; số bị thương giảm 26 người; Tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 02 vụ, so cùng kỳ năm trước tăng 01 vụ, số người chết tăng 02 người, bị thương giảm 01 người. 

     Lũy kế từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 03 vụ cháy, nổ, thiệt hại tài sản khoảng 1.220 triệu đồng./. 

    * Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 148029