04/05/2022 10:17:00

Tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2022

     Tháng 4/2022 có nhiều lễ hội, sự kiện quan trọng như: Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022, Tết Chol Chnam Thmay của cộng đồng dân tộc Khmer, kỷ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30/4 - Quốc tế Lao động 01/5, ... với thời gian nghỉ dài ngày; đã góp phần làm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các ngành tăng trưởng khá so với tháng trước. Toàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; tỷ lệ tiêm vắc xin đủ liều đạt cao cùng với người dân khá an toàn khi mắc phải Covid-19 là điều kiện quan trọng để các ngành tiếp tục đà phục hồi và phát triển, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, ổn định và cải thiện cuộc sống cho Nhân dân.

     Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong bốn tháng đầu năm 2022 ước thực hiện được 2.416,1 tỷ đồng, đạt 37,15% dự toán năm, giảm 14,09% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa được 1.768,4 tỷ đồng, đạt 36,07% dự toán năm, giảm 29% so với cùng kỳ.

     Số dư nguồn vốn huy động tăng 3,33% so với số đầu năm; trong đó tiền gửi tiết kiệm chiếm 72,4% trên tổng số dư nguồn vốn huy động, tăng 3,9% so với số đầu năm. Tổng dư nợ cho vay tăng 7,53% so với số đầu năm; trong đó dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm 40,28% tổng dư nợ cho vay và tăng 5,16% so với số đầu năm.

     Chỉ số giá tiêu dùng (CPI - Consumer Price Index) tháng 4/2022 tăng 0,12% so với tháng trước và tăng 1,56% so với tháng 12/2021. CPI bình quân bốn tháng đầu năm 2022 tăng 2,37% so với cùng kỳ, cao hơn 1,71 điểm phần trăm so với số liệu tương ứng của năm 2021.

     Chỉ số giá vàng tháng 4/2022 tăng 0,34% so với tháng trước và tăng 7,06% so với tháng 12/2021; Dollar Mỹ cùng tăng 0,11% so với tháng trước và so với tháng 12/2021. Bình quân trong bốn tháng đầu năm 2022 chỉ số giá vàng tăng 2,11%, Dollar Mỹ giảm 0,83% so với cùng kỳ năm trước.

     Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch vốn do Nhà nước địa phương quản lý thực hiện 1.059 tỷ đồng, đạt 23,34% kế hoạch năm, tăng 37,76% so với cùng kỳ năm 2021. Tiến độ thực hiện vốn cao hơn cùng kỳ năm trước 6,49 điểm phần trăm.

     Đã gieo trồng được 46.393 ha lúa đông xuân 2021 - 2022 (số liệu chính thức), đạt 92,8% kế hoạch, giảm 2,24% hay giảm 1.062,7 ha so với cùng vụ năm trước; ước tính năng suất cả vụ đạt 70,7 tạ/ha, tăng 0,06%; sản lượng lúa cả vụ ước được 328 nghìn tấn, giảm 2,18% so với cùng vụ năm trước. 

     Đã xuống giống được 28.033 ha lúa hè thu 2022, đạt 59,6% kế hoạch, giảm 28,62% hay giảm 11.241 ha so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lúa hiện đang ở giai đoạn mạ 13.748 ha, đẻ nhánh 10.149 ha, đòng trổ 2.041 ha, chắc xanh đến chín 1.092 ha và đã thu hoạch 1.003 ha.

     Đã gieo trồng được 638,2 ha ngô (bắp), tăng 10,31% so cùng kỳ năm trước; 676,2 ha khoai lang, giảm 83,64%; 50,8 ha mía, giảm 1,38%; 10.860,0 ha rau các loại, tăng 0,28%; 139,1 ha đậu các loại, giảm 1,45%; … Ước sản lượng thu hoạch đến ngày 15/4/2022 được 1.312 tấn ngô (bắp), tăng 3,42% so cùng kỳ năm trước; 13.059,4 tấn khoai lang, giảm 86,13%; 3.115,7 tấn mía, giảm 2,54%; 206.579,6 tấn rau các loại, giảm 0,96%; 174,3 tấn đậu các loại, giảm 1,9%; …

     Đã xảy ra 10 ổ dịch tả heo Châu Phi thuộc địa bàn huyện Trà Ôn, Long Hồ, Bình Tân và Tam Bình, đã tiêu hủy toàn bộ 427 con heo bệnh.

     Tại thời điểm 15/4/2022 đàn heo của tỉnh có 220.368 con, giảm 9,34% so cùng kỳ năm trước; đàn trâu có 74 con, giảm 5,13%; đàn bò có 86.160 con, tăng 0,12%; đàn gia cầm có 9.713,9 nghìn con, tăng 0,17%, trong đó đàn gà có 6.460,3 nghìn con, tăng 0,07%.

     Toàn tỉnh hiện có 2.069,2 ha diện tích nuôi  trồng thủy sản, tăng 2,57% so cùng kỳ năm trước; trong đó có 311,3 ha diện tích nuôi cá tra thâm canh, giảm 0,85%; 1.612 lồng bè, giảm 85 chiếc so với cùng kỳ năm trước; trong đó hiện đang thả nuôi 1.177 chiếc, giảm 03 chiếc.

     Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 31,02%, đóng góp 0,12 điểm phần trăm vào IIP chung; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,22%, đóng góp 10,42 điểm phần trăm; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 11,97%, đóng góp 0,42 điểm phần trăm; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải giảm 1,81%, kéo giảm 0,06 điểm phần trăm.

     Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 23.287 tỷ đồng, tăng 12,28% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 13,06%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 11,96%, du lịch lữ hành tăng 0,72% và dịch vụ khác tăng 7,48%. Nếu loại trừ biến động giá (CPI bình quân bốn tháng đầu năm 2022 tăng 2,37% so với cùng kỳ) thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực tế tăng 9,68%.

     Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 241 triệu USD, tăng 27,61% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng có mức xuất khẩu tăng mạnh đã đóng góp vào tốc độ tăng chung, trong đó ảnh hưởng đáng kể là: Hàng dệt may tăng 71,77%, đóng góp 7,97 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu chung; giày dép các loại tăng 7,08%, đóng góp 5,16 điểm phần trăm; sản phẩm mây, tre, cói và thảm tăng 41,57%, đóng góp 2,78 điểm phần trăm; … Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 93 triệu USD, tăng 7,86% so cùng kỳ năm trước.

     Toàn tỉnh đã vận chuyển được 7,3 triệu lượt khách với 219,5 triệu HK.Km, so với cùng kỳ năm 2021 giảm 0,37% về hành khách vận chuyển và giảm 1,32% về hành khách luân chuyển. Đã vận chuyển được 1.932 nghìn tấn với 214,5 triệu Tấn.Km, so với cùng kỳ năm 2021 tăng 3,44% về hàng hóa vận chuyển và tăng 3,91% về hàng hóa luân chuyển. Tổng doanh thu vận tải ước đạt 593,7 tỷ đồng, tăng 1,94% so cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu vận tải hành khách giảm 1,28% ; doanh thu vận tải hàng hóa tăng 3,66%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 5,84% so cùng kỳ năm trước.

     Lũy kế từ đầu năm đến nay, mưa lớn, gió mạnh làm sập 01 nhà, tốc mái 05 nhà; xảy ra 08 điểm sạt lở với chiều dài 231 m, ảnh hưởng 12 hộ dân, ước tổng thiệt hại 1,05 tỷ đồng; chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ khắc phục thiệt hại với số tiền 23,5 triệu đồng.

     Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung triển khai thực hiện công tác chuyên môn đối với các cấp học theo kế hoạch năm học 2021-2022. Trong tháng tổ chức thực hiện phương án dạy và học thích ứng, an toàn, linh hoạt theo phân loại cấp độ dịch của từng địa phương, đảm bảo vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm học. Đến ngày 14/4/2022 Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 739/QĐ-UBND về việc giảm cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ cấp độ 2 “Nguy cơ trung bình” xuống cấp độ 1 “Nguy cơ thấp”, nên tất cả học sinh các khối lớp trên địa bàn tỉnh đều đi học trực tiếp trở lại. Tổ chức các Cuộc thi: “290 năm Long Hồ Dinh - Vùng đất địa linh, nhân kiệt”; Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng; …

     Ngành Văn hóa đã tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan các ngày lễ trong tháng 4/2022, thực hiện 100 băng rôn dọc, 60 cờ phướn, 13 băng rôn ngang, 172 màn hình Led tuyên truyền giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2022; Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2022; phục vụ chương trình văn nghệ nhân lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương và Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây phát trên fanpage; tuyên truyền ngày bầu cử trưởng ấp - khóm, nhiệm kỳ 2022 - 2027; … Tham gia liên hoan Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2022, kết quả đạt: 03 huy chương vàng, 03 huy chương bạc, bằng khen Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

     Công tác tiêm phòng vaccine phòng Covid-19: Tiêm cho nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP từ ngày 20/4/2021 cho đến 16h ngày 11/03/2022 (từ 18 tuổi trở lên) với tổng số mũi tiêm 2.199.947 mũi tiêm (tiêm mũi 1 cho 781.847 đối tượng, tỷ lệ 99,9%; tiêm mũi 2 cho 776.248 đối tượng, tỷ lệ 99,8%; tiêm liều nhắc cho 351.148 đối tượng, tỷ lệ 45,2% và số đối tượng bổ sung 290.704 đối tượng); Tiêm cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi với tổng số 181.526 mũi tiêm (tiêm mũi 1 cho 93.048 đối tượng, đạt tỷ lệ 99,9%; tiêm mũi 2 cho 88.478 đối tượng, đạt tỷ lệ 96,5%).

     Bệnh tiêu chảy giảm 86,2%, sốt xuất huyết giảm 86,55%, bệnh tay chân miệng giảm 97,63%, thủy đậu giảm 88,5%  so với cùng kỳ năm trước. Các cơ sở y tế công lập đã khám và điều trị cho hơn 530 nghìn lượt người, trong đó có 80,85% khám bảo hiểm y tế.

     Đã xảy ra 43 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 31 người, bị thương 25 người; so với cùng kỳ năm trước giảm 08 vụ, số người chết không tăng, giảm, số bị thương giảm 09 người. Không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, so cùng kỳ năm trước giảm 01 vụ, số người chết giảm 01. 

     Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách chăm lo cho người có công với cách mạng, xuất Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trợ cấp khó khăn cho 01 trường hợp với số tiền 10 triệu đồng. Chi hỗ trợ cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bởi dịch Covid-19 tại huyện Tam Bình, với số tiền 88,5 triệu đồng do Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA hỗ trợ; trao 05 sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ do Covid-19 tại huyện Trà Ôn, với số tiền 46 triệu đồng do các đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị hỗ trợ./.

* Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long./.

Tin tức khác

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 46299