05/05/2023 16:01:09

Tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng năm 2023

      Tháng 4/2023 có lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30/4 - Quốc tế Lao động 01/5 với thời gian được nghỉ liên tiếp nhau khá dài. Bên cạnh đó, trong tháng cũng có Tết Chol Chnam Thmay của cộng đồng dân tộc Khmer với nhiều hoạt động sôi nổi; … đã góp phần làm tăng cầu tiêu dùng của thị trường, tạo điều kiện để các ngành sản xuất kinh doanh tiếp tục đà phục hồi và phát triển, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, ổn định và cải thiện cuộc sống cho Nhân dân.

      Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 4 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện được 2.396,2 tỷ đồng, đạt 41,54% dự toán năm, giảm 0,82% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu nội địa được 2.230,1 tỷ đồng, đạt 41,18% dự toán năm, tăng 26,11%. Riêng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 166,2 tỷ đồng, đạt 47,21% dự toán năm, giảm 74,35% so với cùng kỳ năm trước.

     Số dư nguồn vốn huy động tăng 3,97% so với số đầu năm; trong đó tiền gửi tiết kiệm chiếm 72,7% trên tổng số dư nguồn vốn huy động, tăng 5,77% so với số đầu năm. Tổng dư nợ cho vay tăng 3,35% so với số đầu năm; trong đó dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm 39,8% tổng dư nợ cho vay và tăng 2,05% so với số đầu năm.

     Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2023 giảm 0,32% so với tháng trước; trong đó khu vực thành thị giảm 0,24%, khu vực nông thôn giảm 0,34%. Sau 4 tháng (tức tháng 4/2023 so với tháng 12/2022) CPI giảm 0,07%, thấp hơn tốc độ tăng CPI cùng kỳ 1,63 điểm phần trăm. CPI bình quân trong 4 tháng đầu năm 2023 tăng 2,65% so với cùng kỳ, cao hơn 0,28 điểm phần trăm so với số liệu tương ứng của năm 2022.

     Chỉ số giá vàng tháng 4/2023 tăng 2,82% so với tháng trước và tăng 4,41% so với tháng 12/2022; Dollar Mỹ giảm 0,98% so với tháng trước và giảm 1,87% so với tháng 12/2022. Bình quân trong 4 tháng đầu năm 2023 chỉ số giá vàng tăng 0,02%, Dollar Mỹ tăng 3,84% so với cùng kỳ năm trước.

     Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện trong 4 tháng đầu năm 2023 là 1.136 tỷ đồng, đạt 21,94% kế hoạch năm, tăng 8,43% so với cùng kỳ năm 2022. Tiến độ thực hiện vốn thấp hơn cùng kỳ năm trước 0,36 điểm phần trăm, chủ yếu do kế hoạch vốn năm nay tăng 10,21% so với năm trước.

     Theo số liệu sơ bộ, diện tích gieo trồng lúa đông xuân 2022 - 2023 được 39.761,5 ha, đạt 88,36% kế hoạch, giảm 14,29% hay giảm 6.631,6 ha so với cùng vụ năm trước. Ước tính năng suất đạt 69,34 tạ/ha, giảm 0,97% hay giảm 0,68 tạ/ha; sản lượng đạt 275,7 nghìn tấn, giảm 15,12% hay giảm 49,1 nghìn tấn so với cùng vụ năm trước.

     Tính đến ngày 15/4/2023, đã xuống giống được 34.604 ha lúa hè thu 2023, đạt 91,1% kế hoạch, tăng 23,44% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lúa hiện đang ở giai đoạn mạ 15.492,1 ha; đẻ nhánh 17.108 ha; đòng trổ 959,6 ha; chắc xanh đến chín 450,3 ha và đã thu hoạch 594 ha.

     Đã gieo trồng được 12.879,4 ha rau màu, tăng 1,43% hay tăng 182,2 ha so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã gieo trồng được 446,1 ha ngô (bắp), giảm 1,76% so cùng kỳ năm trước; 608,7 ha khoai lang, tăng 18,51%; 74,3 ha mía, tăng 0,49%; 11.559,7 ha rau các loại, tăng 0,6%; 138,5 ha đậu các loại, tăng 1,36%; …

     Tại thời điểm 15/4/2023, đàn heo của tỉnh có 190.249 con, giảm 13,69% hay giảm 30.175 con so cùng kỳ năm trước; đàn bò có 80.459 con, giảm 4,23% hay giảm 3.553 con; đàn gia cầm có 11.035,2 nghìn con, tăng 0,71% hay tăng 77,9 nghìn con, trong đó đàn gà có 7.918,3 nghìn con, tăng 0,28% hay tăng 22 nghìn con.

     Toàn tỉnh hiện có 2.082,7 ha diện tích nuôi thả thủy sản, tăng 1,89% so với cùng kỳ năm trước; trong đó diện tích nuôi cá tra công nghiệp là 356 ha, tăng 15,92%. Có 225 cơ sở nuôi cá lồng, bè với số lượng 1.640 lồng bè; trong đó hiện đang thả nuôi 1.199 chiếc, tăng 1,87% hay tăng 22 chiếc. Ước sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác trong 4 tháng đầu năm 2023 đạt 43.921,2 tấn, tăng 1,52% so với cùng kỳ năm trước; trong đó thủy sản nuôi trồng đạt 41.965,7 tấn, tăng 1,63%. Riêng sản lượng cá tra công nghiệp đạt 25.969,8 tấn, tăng 0,42% so với cùng kỳ năm trước.

     Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 14,89% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 52,64%, kéo giảm IIP chung 0,22 điểm phần trăm; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 16,06%, kéo giảm 14,85 điểm phần trăm; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 0,6%, đóng góp 0,02 điểm phần trăm; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 5,27%, đóng góp 0,16 điểm phần trăm.

     Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 21.273 tỷ đồng, tăng 13,59% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 12,38%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 15,4%, du lịch lữ hành tăng 109,01% và dịch vụ khác tăng 16,83%. Nếu loại trừ biến động giá (CPI bình quân 4 tháng đầu năm 2023 tăng 2,65% so với cùng kỳ) thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực tế tăng 10,66%.

     Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt đạt 223 triệu USD, giảm 6,26% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều mặt hàng có mức xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm giảm mạnh so với cùng kỳ như: Giày da giảm 15,64%, kéo giảm tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu chung 9,61 điểm phần trăm; hàng dệt may giảm 17,93%, kéo giảm 2,6 điểm phần trăm; hàng rau quả giảm 53,55%, kéo giảm 1,91 điểm phần trăm; ... Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 121,3 triệu USD, tăng 4,63% so cùng kỳ năm trước.

     Tổng doanh thu vận tải ước đạt 697,8 tỷ đồng, tăng 17,46% so cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 253,1 tỷ đồng, tăng 18,56%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 409,1 tỷ đồng, tăng 17,12%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 35,6 tỷ đồng, tăng 13,7% so cùng kỳ năm trước.

     Từ đầu năm đến nay thiệt hại do thiên tai gây ra làm thất thoát khoảng 02 tấn cá điêu hồng và chìm 01 bè chưa nuôi cá thiệt hại khoảng 100 triệu đồng, sạt lở 03 điểm làm ảnh hưởng trực tiếp 02 hộ dân với chiều dài 64 m; ước tổng thiệt hại 207,6 triệu đồng; chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ khắc phục thiệt hại với số tiền 8,3 triệu đồng.

     Giải quyết việc làm mới cho 8.614 lao động, đạt tỷ lệ 43,07%; trong đó, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 529 lao động, đạt tỷ lệ 31,12%. Hỗ trợ chi phí ban đầu cho 01 lao động đi làm việc ở nước ngoài với số tiền 7,7 triệu đồng. 

     Ngành giáo dục thực hiện tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ trong tháng 4/2023 như: Ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ (2/4); Ngày Sức khỏe Thế giới (7/4); Ngày Sách Việt Nam (21/4); Ngày giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3 Âm lịch (29/4); Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất Đất nước (30/4); truyền thông về hoạt động dạy học của ngành; … Hướng dẫn tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023 - 2024; hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm 2023; hướng dẫn các trường kiểm tra hồ sơ dự thi, xét CĐ, ĐH cho học sinh lớp 12; thông báo chỉ tiêu tuyển sinh 10, năm học 2023 - 2024. 

     Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ công bố Quyết định di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Nghề làm tàu hũ ky xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long” và tổ chức 01 cuộc triển lãm với chủ đề “Làng nghề truyền thống tàu hũ ky, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh” tại Trung tâm hành chính thị xã Bình Minh. Thực hiện 07 cuộc kiểm tra đối với 28 tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, phát hiện 09 trường hợp vi phạm. Ra 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở karaoke với số tiền 25 triệu đồng; phòng Cảnh sát quản lý hành chính ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 cơ sở karaoke với số tiền 3,5 triệu đồng; lập biên bản nhắc nhở yêu cầu khắc phục vi phạm 06 trường hợp. 

     Các cơ sở y tế công lập đã khám và điều trị cho hơn 894,6 nghìn lượt người, trong đó có 86,85% khám bảo hiểm y tế. Trong 4 tháng đầu năm, bệnh tiêu chảy tăng 4,8 lần, bệnh viêm gan virus tăng 04 lần, sốt xuất huyết tăng 15,5 lần, bệnh tay chân miệng tăng 20,25 lần, thủy đậu tăng 2,2 lần, quai bị tăng 06 lần, bệnh cúm tăng 02 lần so với cùng kỳ năm trước; bệnh viêm não virus, sởi không phát sinh

     Đã xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 24 người, bị thương 15 người, thiệt hại tài sản khoảng 135,5 triệu đồng; so với cùng kỳ năm trước giảm 15 vụ, số người chết giảm 07 người, số bị thương giảm 10 người, thiệt hại tài sản giảm 250,1 triệu đồng. Không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, so cùng kỳ năm trước số vụ không tăng, giảm

     Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 02 vụ cháy nổ, ước thiệt hại khoảng 1.050 triệu đồng.

    * Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long./.

Tin tức khác

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 36479