01/06/2022 17:03:05

Tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2022

     Tháng 5/2022 có thời gian dài của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trong những ngày đầu tháng, có rằm tháng Tư và lễ Phật đản cùng với các ngày truyền thống, lịch sử trọng đại khác. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh đã và đang diễn ra các chuỗi sự kiện, hoạt động chào mừng kỷ niệm 290 năm thành lập Long Hồ dinh, 190 năm thành lập tỉnh Vĩnh Long, 30 năm tái lập tỉnh, 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt; … Mặt khác, dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, toàn tỉnh đã trở về trạng thái bình thường mới từ giữa cuối tháng 4/2022 cùng với việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Đó chính là những điều kiện thuận lợi khá cơ bản cho phát triển sản xuất kinh doanh nói riêng và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.

     Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện được 3.173 tỷ đồng, đạt 48,79% dự toán năm, giảm 4,92% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa được 2.272,6 tỷ đồng, đạt 46,35% dự toán năm, giảm 20,35% so với cùng kỳ.

     Số dư nguồn vốn huy động tăng 5,15% so với số đầu năm; trong đó tiền gửi tiết kiệm chiếm 72,24% trên tổng số dư nguồn vốn huy động, tăng 5,6% so với số đầu năm. Tổng dư nợ cho vay tăng 9,72% so với số đầu năm; trong đó dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm 41,55% tổng dư nợ cho vay và tăng 10,68% so với số đầu năm.

     Chỉ số giá tiêu dùng (CPI - Consumer Price Index) tháng 5/2022 tăng 0,64% so với tháng trước và tăng 2,21% so với tháng 12/2021. CPI bình quân 5 tháng đầu năm 2022 tăng 2,5% so với cùng kỳ, cao hơn 1,4 điểm phần trăm so với số liệu tương ứng của năm 2021.

     Chỉ số giá vàng tháng 5/2022 giảm 0,92% so với tháng trước nhưng tăng 6,07% so với tháng 12/2021; Dollar Mỹ tăng 0,65% so với tháng trước và tăng 0,76% so với tháng 12/2021. Bình quân trong 5 tháng đầu năm 2022 chỉ số giá vàng tăng 2,63%, Dollar Mỹ giảm 0,63% so với cùng kỳ năm trước.

     Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch vốn do Nhà nước địa phương quản lý thực hiện 1.317,2 tỷ đồng, đạt 29,03% kế hoạch năm, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tiến độ thực hiện vốn cao hơn cùng kỳ năm trước 7,79 điểm phần trăm.

     Đã gieo trồng được 46.393 ha lúa đông xuân 2021 - 2022 (số liệu chính thức), đạt 92,8% kế hoạch, giảm 2,24% hay giảm 1.062,7 ha so với cùng vụ năm trước; ước tính năng suất cả vụ đạt 70,02 tạ/ha, giảm 0,89%; sản lượng lúa cả vụ ước được 324,8 nghìn tấn, giảm 3,12% so với cùng vụ năm trước. 

     Đã xuống giống được 36.638,5 ha lúa hè thu 2022, đạt 77,95% kế hoạch, giảm 19,06% hay giảm 8.628,9 ha so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lúa ở giai đoạn mạ 4.922,8 ha, đẻ nhánh 9.149,5 ha; đòng trổ 17.898,8 ha; chắc xanh đến chín 845,2 ha và đã thu hoạch 3.822,2 ha với năng suất ước đạt 61,7 tạ/ha

     Đã gieo trồng được 724,6 ha ngô (bắp), tăng 8,99% so cùng kỳ năm trước; 744,1 ha khoai lang, giảm 84,14%; 63,3 ha mía, giảm 1,34%; 13.456,4 ha rau các loại, tăng 0,41%; 152,9 ha đậu các loại, giảm 1,39%; … Ước sản lượng thu hoạch đến ngày 15/5/2022 được 1.506,8 tấn ngô (bắp), tăng 3,09% so cùng kỳ năm trước; 15.125,2 tấn khoai lang, giảm 86,29%; 3.938 tấn mía, giảm 2,15%; 250.071,4 tấn rau các loại, giảm 0,68%; 193,9 tấn đậu các loại, giảm 1,78%; …

     Đã xảy ra 11 ổ dịch tả heo Châu Phi thuộc địa bàn huyện Trà Ôn, huyện Long Hồ, huyện Bình Tân và huyện Tam Bình, đã tiêu hủy toàn bộ 462 con heo bệnh

     Tại thời điểm 15/5/2022, đàn heo có 205.018 con, giảm 10,53% so với cùng kỳ năm trước; đàn trâu có 75 con, giảm 1,32%; đàn bò có 85.709 con, tăng 0,01%; đàn gia cầm có 9.740,4 nghìn con, tăng 0,05%, trong đó đàn gà có 6.538,9 nghìn con, tăng 1,36%.

     Toàn tỉnh hiện có 2.089,3 ha diện tích nuôi  trồng thủy sản, tăng 2,8% so cùng kỳ năm trước; trong đó có 323,7 ha diện tích nuôi cá tra thâm canh, , tăng 0,25%; 1.619 lồng bè, giảm 89 chiếc so với cùng kỳ năm trước; trong đó hiện đang thả nuôi 1.172 chiếc, giảm 20 chiếc. Ước sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác 5 tháng đầu năm 2022 đạt 70.240,5 tấn, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó thủy sản nuôi trồng tăng 10,29%.

     Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 62,56%, đóng góp 0,26 điểm phần trăm vào IIP chung; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,49%, đóng góp 13,54 điểm phần trăm; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 10,4%, đóng góp 0,17 điểm phần trăm; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải giảm 1,65%, kéo giảm 0,07 điểm phần trăm.

     Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 29.327,6 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 14%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 14,2%, du lịch lữ hành tăng 6% và dịch vụ khác tăng 11,1%. Nếu loại trừ biến động giá (CPI bình quân 5 tháng đầu năm 2022 tăng 2,5% so với cùng kỳ) thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực tế tăng 10,93%.

     Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 301 triệu USD, tăng 17,72% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng có mức xuất khẩu tăng mạnh đã đóng góp vào tốc độ tăng chung, trong đó ảnh hưởng đáng kể là: Hàng dệt may tăng 56,42%, đóng góp 6,16 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu chung; hàng rau quả tăng 75,7%, đóng góp 1,79 điểm phần trăm; sản phẩm mây, tre, cói và thảm tăng 22,85%, đóng góp 1,56 điểm phần trăm; … Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 168,2  triệu USD, tăng 52,14% so cùng kỳ năm trước.

     Toàn tỉnh đã vận chuyển được 9,2 triệu lượt khách với 278,6 triệu HK.Km, so với cùng kỳ năm 2021 tăng 2,2% về hành khách vận chuyển và tăng 2,25% về hành khách luân chuyển. Đã vận chuyển được 2.460 nghìn tấn với 273,6  triệu Tấn.Km, so với cùng kỳ năm 2021 tăng 5,84% về hàng hóa vận chuyển và tăng 6,38% về hàng hóa luân chuyển. Tổng doanh thu vận tải ước đạt 755,7 tỷ đồng, tăng 4,74% so cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu vận tải hành khách tăng 1,76%; doanh thu vận tải hàng hóa tăng 6,32%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 8,2% so cùng kỳ năm trước.

     Lũy kế từ đầu năm đến nay, mưa lớn, gió mạnh làm sập 01 căn nhà, tốc mái 20 căn nhà, tốc mái 03 phòng của Trạm Y tế, 12,8 ha rau màu, ... ; xảy ra 12 điểm sạt lở với chiều dài 401 m, ảnh hưởng 21 hộ dân, ước tổng thiệt hại 4,08 tỷ đồng; chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ khắc phục thiệt hại với số tiền 23,5 triệu đồng.

     Ngành Giáo dục đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tiếp tục thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg, ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025"; Kế hoạch số 2112/KH-SGDĐT, ngày 20/12/2018 của GDĐT về việc thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; chỉ đạo công tác ôn thi tuyển sinh 10 và thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Tổ chức xét tốt nghiệp Trung học cơ sở khóa ngày 18/5/2022. Tiếp tục đánh giá ngoài trường mầm non, phổ thông theo kế hoạch năm học 2021-2022. Chuẩn bị tổ chức thi tuyển lớp 10 THPT, 10 chuyên, 10 Phổ thông Dân tộc nội trú.

     Ngành Văn hóa đã tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 290 năm thành lập Long Hồ dinh, thực hiện 30 băng rôn, 1.500 cờ phướn, 75 giờ phát hình trên 116 màn hình Led; thay mới nội dung hơn 1.700 m2 pano tuyên truyền ở các tuyến đường trong nội ô thành phố và cửa ngõ vào tỉnh Vĩnh Long. Tổ chức triểm lãm chuyên đề “Từ Long Hồ dinh đến tỉnh Vĩnh Long ngày nay” và cụm ảnh Nam Bộ xưa và nay. Tổ chức biểu diễn chương trình văn nghệ kỷ niệm 290 năm thành lập Long Hồ dinh, 190 năm thành lập tỉnh Vĩnh Long, 30 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long, 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022) và kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, với chủ đề “Vĩnh Long lung linh ngàn xuân”, hình thức livestream trên fanpage Trung tâm Văn Hóa Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long, với khoảng 2.000 lượt người xem.

     Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ 11/4 - 11/5/2022: Trong tháng số ca mắc Covid-19 mới ghi nhận 2.285 trường hợp xác định dương tính với vi rút SARS-CoV-2, tích lũy 100.495 trường hợp; số hiện đang điều trị trong tháng là 09 trường hợp, số điều trị khỏi là 444, tích lũy là 28.062; số tử vong trong tháng là 06 trường hợp, tích lũy là 820 trường hợp. Tỷ lệ tử vong/mắc trong tháng là 0,26%, tích lũy là 0,08%.

     Bệnh tiêu chảy giảm 78,7%, sốt xuất huyết giảm 78,15%, bệnh tay chân miệng giảm 96,4%, thủy đậu giảm 87,42%  so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh tuyên truyền các biện pháp phòng tránh lây nhiễm, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh và điều trị bệnh cho Nhân dân, ngành y tế còn chủ động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm cho người tiêu dùng. Trong tháng không xảy ra ngộ độc thức ăn và thực phẩm.

     Đã xảy ra 54 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 39 người, bị thương 33 người; so với cùng kỳ năm trước giảm 09 vụ, số người chết giảm 01 người, số bị thương giảm 09 người. Không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, so cùng kỳ năm trước giảm 01 vụ, số người chết giảm 01.

     Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách chăm lo cho người có công với cách mạng, xuất Quỹ Đền ơn đáp nghĩa hỗ trợ sửa chữa 20 căn nhà cho người có công và thân nhân liệt sĩ với số tiền 300 triệu đồng. Triển khai kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 483 căn nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ do Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long và Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long tài trợ. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trong tháng vận động được 499,8 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay vận động được 1.621,3 triệu đồng./.

 * Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long./.

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 1784