05/07/2022 10:21:46

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022

      Tăng trưởng kinh tế

     Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong 6 tháng đầu năm 2022 (tính theo giá so sánh 2010) ước đạt 18.396,7 tỷ đồng, tăng 6,69% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó khu vực I (nông lâm nghiệp và thủy sản) tăng 2,62% đóng góp 0,95 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực II (công nghiệp và xây dựng) tăng 11,78% (công nghiệp tăng 13,81%, xây dựng tăng 6,29%), đóng góp 2,11 điểm phần trăm; khu vực III (dịch vụ) tăng 7,37%, đóng góp 2,95 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 11,47%, đóng góp 0,68 điểm phần trăm.

     Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

    Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2022 diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, các hoạt động sản xuất đều có mức tăng khá so với cùng kỳ. Cơ cấu của Ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững; hình thành vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn, từng bước hướng đến nền nông nghiệp công nghệ cao, hiện đại, tạo ra nông sản chất lượng đáp ứng nhu cầu của thị trường ngày càng cao.

     Nông nghiệp: Diện tích gieo trồng lúa đông xuân 2021 - 2022 là 46.393ha, đạt 92,8% kế hoạch, giảm 2,24% so với cùng vụ năm trước; năng suất đạt 70,02 tạ/ha, giảm 0,89%; sản lượng đạt 324,8 nghìn tấn, giảm 3,12%. Lúa hè thu 2022, xuống giống được 41.235 ha, giảm 9,01% so với cùng vụ năm trước. Diện tích gieo trồng cây màu đạt 17.834 ha, giảm 16,79% so với cùng kỳ năm trước.

     Nhìn chung tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát tốt, các ổ dịch được phát hiện và tiêu hủy kịp thời không để lây lan diện rộng; giá cả, thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra ổn định; … Tuy nhiên , chi phí nguyên liệu đầu vào (nhất là giá thức ăn gia súc) không ngừng tăng cao đã tác động làm hộ chăn nuôi lo ngại, không mạnh dạn đầu tư tăng đàn, tái đàn. Ước tính 6 tháng đầu năm 2022, đàn heo có 209 nghìn con, giảm 11,95% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò có 85,5 nghìn con, tăng 0,61%; đàn gia cầm có 10 triệu con, tăng 0,04%, trong đó đàn gà có 6,7 triệu con, tăng 2,96%.

     Thủy sản: Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 80.127 tấn, tăng 4,03% so với cùng kỳ năm trước; trong đó thủy sản nuôi trồng đạt 76.576 tấn, tăng 4,06%. Riêng sản lượng cá tra nuôi thâm canh đạt 53.774 tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

     Công nghiệp

     Dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh nói riêng và trên cả nước nói chung tiếp tục được kiểm soát tốt; lưu thông hàng hóa giữa các vùng miền được thông suốt, thị trường xuất nhập khẩu có nhiều thuận lợi nên phần lớn các ngành công nghiệp tiếp tục phục hồi và phát triển khá tốt, góp phần cải thiện mức tăng trưởng của toàn ngành trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như: Giá xăng dầu và các loại nguyên liệu đầu vào, chi phí logistics, … tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phục hồi và phát triển của một số ngành công nghiệp; đặc biệt là các doanh nghiệp quy mô lớn, sản xuất các sản phẩm chủ lực.

     Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 12,48% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành khai khoáng tăng 82,05%, đã đóng góp vào IIP chung 0,26 điểm phần trăm; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,01%, đóng góp 12,02 điểm phần trăm; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 8,73%, đóng góp 0,22 điểm phần trăm; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải giảm 1,64%, tác động kéo giảm IIP chung 0,02 điểm phần trăm.

     Thương mại dịch vụ

     Dịch Covid-19 được kiểm soát tốt là điều kiện thuận lợi để các cơ sở sản xuất kinh doanh tăng cường hoạt động; với các chuỗi sự kiện và hoạt động chào mừng các ngày Lễ lớn diễn ra khá sôi động đã góp phần làm tăng sức mua của thị trường trong 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, các chuỗi cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh tiếp tục đà phát triển mạnh, với nguồn cung hàng hóa dồi dào, đa dạng và phong phú đã thu hút thị hiếu và sự quan tâm mua sắm của người tiêu dùng.

     Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm đạt 35.358 tỷ đồng, tăng 14,66% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 15,12%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 16,54%, du lịch lữ hành tăng 15,28% và dịch vụ khác tăng 9,28%. Nếu loại trừ biến động giá (bình quân 6 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 2,59% so với cùng kỳ) thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực tế tăng 11,76%.

     Tổng doanh thu vận tải ước đạt 921 tỷ đồng, tăng 9,72% so cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu vận tải hành khách tăng 9,04%; doanh thu vận tải hàng hóa tăng 10,01%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 11,21% so cùng kỳ năm trước.

     Đầu tư và xây dựng

     Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều chỉ đạo về công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, chỉ đạo các ngành các cấp kiểm tra đôn đốc khởi công, đẩy nhanh tiến độ các công trình, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, thiết kế thi công dự toán, lựa chọn nhà thầu thi công, … vì vậy, vốn đầu tư thực hiện đạt khá. Tuy nhiên, do giá vật liệu xây dựng tăng khá, chi phí vận chuyển cũng tăng nhanh theo sự gia tăng của giá xăng dầu đã ảnh hưởng đến giá thành xây dựng các công trình làm chậm tiến độ các dự án đầu tư.

     Tổng số vốn đầu tư phát triển (theo giá hiện hành) trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện được 7.788,5 tỷ đồng, đạt 49,29% chỉ tiêu cả năm 2022 và tăng 12,94% so với cùng kỳ năm trước. Vốn thực hiện trong 6 tháng chủ yếu thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước: đạt 4.973,1 tỷ đồng, chiếm 63,85% tổng số vốn đầu tư phát triển thực hiện trên địa bàn và tăng 8,44% so với cùng kỳ năm 2021; vốn khu vực Nhà nước đạt 1.923 tỷ đồng, chiếm 24,69% tổng vốn và tăng 33,48%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 892,4 tỷ đồng, chiếm 11,46% và tăng 2,61%.

     - Giá trị sản xuất xây dựng theo giá hiện hành đạt 5.744,8 tỷ đồng, trong đó, riêng khu vực ngoài nhà nước đạt 5.697,3 tỷ đồng, chiếm đến 99,17%. Trong tổng số giá trị sản xuất xây dựng thì riêng giá trị sản xuất công trình nhà các loại đạt 4.560,2 tỷ đồng, chiếm 79,38%.

     Xuất, nhập khẩu hàng hóa

    Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh khá thuận lợi, chủ yếu do dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt; các doanh nghiệp xuất khẩu trong tỉnh đã không ngừng tìm kiếm thị trường mới, đồng thời vẫn duy trì hợp tác với các thị trường xuất khẩu truyền thống góp phần làm cho tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng 17,14% so với cùng kỳ năm trước

     Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 386 triệu USD, tăng 17,14% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều mặt hàng chủ lực của tỉnh có mức xuất khẩu tăng mạnh đã góp phần làm tăng tổng kim ngạch xuất khẩu chung, trong đó đáng kể là: Giày dép các loại tăng 5,36%, đóng góp vào tổng kim ngạch xuất khẩu chung 3,84 điểm phần trăm; hàng dệt may tăng 28,64%, đóng góp 3,37 điểm phần trăm; Tổng giá trị nhập khẩu đạt 193 triệu USD, tăng 42,84% so với cùng kỳ năm trước.

      Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và Dollar Mỹ

     Trong tháng, giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh tăng với biên độ khá cao, đã tác động lan tỏa đến giá cả của nhiều hàng hóa và dịch vụ khác cũng tăng như: giá cước vận tải tăng, giá nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau cải tươi tăng, giá hàng hóa tiêu dùng nhập khẩu cũng có xu hướng tăng, … đã góp phần làm tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI - Consumer Price Index).

     CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2022 tăng 2,59% so với cùng kỳ, cao hơn 1,31 điểm phần trăm so với số liệu tương ứng của năm 2021. CPI bình quân 6 tháng của 22/32 nhóm hàng hóa, dịch vụ tăng so với cùng kỳ tác động làm tăng CPI chung, trong đó ảnh hưởng lớn là: Gas và các loại chất đốt khác tăng 24,88%; nhóm giao thông tăng 18,57% (trong đó, nhiên liệu (xăng, dầu) tăng 48,82%); điện và dịch vụ điện tăng 8,24%; …

     Bình quân trong 6 tháng đầu năm 2022 chỉ số giá vàng tăng 2,61%, Dollar Mỹ giảm 0,32% so với cùng kỳ năm trước.

     Một số vấn đề xã hội

     Dân số trung bình của tỉnh năm 2022 ước tính có 1.027,8 nghìn người, giảm 0,12% so với năm 2021; trong đó, khu vực thành thị có 233,8 nghìn người, chiếm 22,74%; khu vực nông thôn có 794 nghìn người, chiếm 77,26%.

     Tính đến quý II năm 2022, lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc ước tính có 576,45 nghìn người. Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ước tính là 1,77%; trong đó khu vực thành thị là 2,85% và khu vực nông thôn là 1,48%.

     Nhìn chung tình hình đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc khu vực Nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2022 cơ bản vẫn giữ ổn định so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, hiện tại Chính phủ chưa thực hiện tăng mức lương cơ sở nên đối với một bộ phận có hệ số lương thấp, trước tình hình giá cả các mặt hàng thiết yếu đặt biệt là xăng dầu, gas, điện, ... tăng cao như vậy đã tạo thêm gánh nặng tài chính cho họ. Hoạt động sản xuất của người dân vùng nông thôn tương đối thuận lợi, tuy dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi có xảy ra nhưng mức độ gây hại thấp, thời tiết phù hợp cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Công tác chính sách người có công được tỉnh chăm lo thực hiện tốt.

     Ngành Giáo dục tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác an ninh trật tự, an toàn trường học; công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh hè năm 2022.

     Ngành Y tế vẫn tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh và điều trị bệnh cho Nhân dân. Theo Sở Y tế, trong tháng (tính từ ngày 11/5 - 11/6/2022) ghi nhận nhận 35 ca mắc Covid-19; tích lũy từ đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 100.530 trường hợp.

     Các cơ sở y tế công lập đã khám và điều trị cho hơn 850,5 nghìn lượt người, trong đó tỷ lệ khám bảo hiểm y tế là 81,86%.

     Theo Công an tỉnh, trong 6 tháng đầu năm (tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/6/2022) trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 67 vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ (tai nạn 56 vụ, va chạm 11 vụ) làm chết 48 người và bị thương 41 người. So với cùng kỳ năm 2021 giảm 06 vụ, số người chết tăng 01, số bị thương giảm 06 người. Xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông đường thủy, làm bị thương 01 người.

     Trong 6 tháng đầu năm 2022, giông, lốc, mưa lớn làm hư hỏng 33 cái nhà (sập 04 cái nhà, tốc mái 29 cái nhà); làm thiệt hại 2,25 ha lúa giống; 11,60 ha màu; 90,46 ha cây ăn trái; .... Đã xảy ra 19 tuyến/điểm sạt lở, làm mất 643 m bờ sông, kênh, rạch kèm theo các công trình đê bao, đường giao thông nông thôn, ảnh hưởng 21 hộ dân. Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai khoảng 29,12 tỷ đồng./.

 

 

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 1786