27/08/2021 15:44:37

Tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2021

     Trước những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường của dịch Covid-19, số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 và F1, F2 ngày càng tăng; từ ngày 01/8/2021 đến 15/8/2021 toàn tỉnh Vĩnh Long áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (theo Quyết định 2049/QĐ-UBND) và sau đó ngày 15/8/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định 2172/QĐ-UBND tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg từ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 25/8/2021.

     Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 8 tháng năm 2021 ước thực hiện được 5.361 tỷ đồng, đạt 72,04% dự toán năm, giảm 8,31% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 1.451 tỷ đồng, đạt 72,55% dự toán năm và giảm 19,01% so với cùng kỳ.

     Số dư nguồn vốn huy động tăng 2,71% so với số đầu năm; trong đó tiền gửi tiết kiệm chiếm 75,2% trên tổng số dư nguồn vốn huy động và tăng 4,2% so với số đầu năm. Tổng dư nợ cho vay tăng 2,53% so với số đầu năm; trong đó dư nợ cho vay trung, dài hạn đạt chiếm 41,4% trên tổng dư nợ cho vay, giảm 5,49% so với số đầu năm.

     Chỉ số giá tiêu dùng (CPI - Consumer Price Index)  tháng 8/2021 tăng 0,66% so với tháng trước và tăng 2,93% so với tháng 12/2020. CPI bình quân trong 8 tháng năm 2021 tăng 1,73% so với cùng kỳ, thấp hơn 2,16 điểm phần trăm so với số liệu tương ứng của năm 2020.

     Chỉ số giá vàng tháng 8/2021 giảm 1,11% so với tháng trước và giảm 4,38% so với tháng 12/2020; Dollar Mỹ giảm 0,51% so với tháng trước và giảm 0,95% so với tháng 12/2020. Bình quân trong 8 tháng 2021 chỉ số giá vàng tăng 14,14%, Dollar Mỹ giảm 0,95% so với cùng kỳ năm trước.

     Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện thuộc kế hoạch vốn do Nhà nước địa phương quản lý đạt 1.640 tỷ đồng, đạt 37,97% kế hoạch năm, giảm 1,44% so với cùng kỳ năm 2020. Tiến độ thực hiện vốn thấp hơn cùng kỳ năm trước 6,24 điểm phần trăm, một phần cũng do kế hoạch vốn năm 2021 tăng 14,74% so với năm 2020. 

     Đến ngày 15/8/2021 đã gieo trồng được 36.655,7 ha lúa thu đông 2021, đạt 78,8% kế hoạch, tăng 3,49% so với cùng kỳ năm trước. Hiện cây lúa đang ở giai đoạn mạ là 13.632,1 ha, đẻ nhánh 18.124,2 ha, đòng trổ 2.815,7 ha, chắc xanh đến chín 1.369 ha, đã thu hoạch 714,7 ha; ước năng suất đạt 60,1 tạ/ha. 

     Lũy kế từ đầu năm đến nay đã gieo trồng được 5.010,1 ha khoai lang, giảm 43,57% so cùng kỳ năm trước; 899,5 ha ngô (bắp), tăng 4,84%; 91,7 ha mía, giảm 2,33%; 22.249,2 ha rau các loại, tăng 0,28%; 189,1 ha đậu các loại, giảm 10,97%; … Ước sản lượng thu hoạch đến ngày 15/8/2021 được 140.325,4 tấn khoai lang, giảm 40,6% so cùng kỳ năm trước; 1.941,8 tấn ngô (bắp), tăng 2,37%; 5.981,4 tấn mía, giảm 10,26%; 400.054,2 tấn rau các loại, tăng 7,06%; 259,6 tấn đậu các loại, tăng 2,96%;…

     Ước tính đến thời điểm 15/8/2021, đàn heo của tỉnh có 241.525 con, tăng 0,76% so cùng kỳ năm trước; đàn trâu 64 con, giảm 73,56%; đàn bò 86.213 con, tăng 1,04%; tổng đàn gia cầm có 9.808 nghìn con, tăng 1,9%, trong đó đàn gà là 6.690 nghìn con, tăng 9,5%.

     Toàn tỉnh hiện có 2.099,4 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó diện tích nuôi cá tra thâm canh là 341,1 ha, giảm 1,94%; 1.709 lồng bè, giảm 05 cái so với cùng kỳ; trong đó có 1.191 lồng bè đang thả nuôi, chủ yếu là cá điêu hồng, tăng 06 chiếc so với cùng kỳ. Ước sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác 8 tháng năm 2021 được 89.135,2 tấn, giảm 7,21% so với cùng kỳ năm trước; trong đó thủy sản nuôi trồng được 84.788,9 tấn, giảm 7,3%. Riêng sản lượng cá tra công nghiệp ước được 56.950,4 tấn, giảm 12,06%.

     Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tính chung trong 8 tháng 2021 tăng 2,57% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 59,32%, đã tác động kéo giảm IIP chung 0,3 điểm phần trăm; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,31%, đóng góp 2,23 điểm phần trăm; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 8,71%, đóng góp 0,53 điểm phần trăm; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 2,88%, đóng góp 0,11 điểm phần trăm. 

     Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 36.626 tỷ đồng, giảm 0,04% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 0,15%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 4,53%, du lịch lữ hành tăng 18,34% và dịch vụ khác giảm 6,38%. Nếu loại trừ biến động giá (bình quân 8 tháng 2021, CPI tăng 1,73% so với cùng kỳ) thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực tế giảm 1,74%. 

     Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 375,8 triệu USD, tăng 6,89% so với cùng kỳ năm trước; tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 156,7 triệu USD, tăng 12,02% so cùng kỳ năm trước.

     Tổng doanh thu vận tải ước đạt 944,7 tỷ đồng, giảm 11,14% so cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 319,7 tỷ đồng, giảm 21,43%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 572 tỷ đồng, giảm 4,98%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 53 tỷ đồng, giảm 2,19% so cùng kỳ năm trước.

     Lũy kế từ đầu năm, thiệt hại do thiên tai gây ra: Mưa lớn, gió mạnh làm 01 người chết; làm sập, tốc mái 234 căn nhà; đổ ngã 266 ha lúa, 10,99 ha cây ăn trái, cây lấy gỗ; tốc mái 05 trại chăn nuôi gà, 01 chuồng dê; sạt lở 75 điểm với chiều dài 2.526 m làm ảnh hưởng 117 hộ dân; thất thoát 04 tấn cá giống. Ước tổng thiệt hại là 19,87 tỷ đồng; các cấp Chính quyền địa phương đã kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại với số tiền 1,84 tỷ đồng.

     Phối hợp với các cơ quan báo, đài tuyên truyền về Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 (đợt 2); phối hợp với ngành y tế tuyên truyền và thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; vận động cán bộ, công chức, người lao động và người thân gương mẫu tích cực đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó Ngành còn chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động như: tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020 - 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ở các bậc học, ngành học do Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì; xây dựng văn bản chỉ đạo đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, chuẩn bị tốt các hoạt động năm học 2021 - 2022; xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non năm học 2021 - 2022; tiếp tục theo dõi, giám sát công tác vệ sinh phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông;…

     Thực hiện tốt tuyên truyền, cổ động chính trị phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm trên địa bàn tỉnh như: Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021) với hình thức livestream; thu âm, ghi hình chương trình tuyên truyền kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021) và tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phát trên Fanpage Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long, thu hút trên 8.500 lượt người xem; tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 24 năm ngày mất Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa (1997 - 2021); thay mới nội dung trên pano, phát trên 116 màn hình Led tuyên truyền nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19; …

     Lũy kế 8 tháng năm 2021, bệnh xuất huyết giảm 59,7%; tay chân miệng tăng 48,5%; bệnh sởi giảm 91%; thủy đậu giảm 9,7%; quai bị giảm 45%; cúm tăng 6,6 lần; tiêu chảy tăng 25,46% so với cùng kỳ năm trước. Các cơ sở y tế công lập đã khám và điều trị cho 1.729 nghìn lượt người, trong đó có 85,29% khám bảo hiểm y tế.

     Đã xảy ra 81 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 50 người, bị thương 58 người; so với cùng kỳ năm trước giảm 34 vụ, số người chết giảm 24 người, số bị thương giảm 32 người. Tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 01 vụ, làm chết 01 người; so cùng kỳ năm trước số vụ và số người chết không tăng, giảm.

     Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 03 vụ cháy, làm thiệt hại tài sản khoảng 4.680 triệu đồng.

     Tiếp tục đẩy nhanh khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng, từ đầu năm đến nay đã triển khai sửa chữa 256 căn nhà, xây dựng 150 căn, với số tiền 13.850 triệu đồng vận động từ các nguồn: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện, thị xã, thành phố; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Huyện ủy Long Thành (Đồng Nai); Ngân hàng TMCP Ngoại Thương; Công ty xổ số kiến thiết Vĩnh Long. Phối hợp với địa phương tổ chức thăm và tặng 24.427 phần quà cho người có công, thân nhân người có công nhân Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ với tổng số tiền 7.067 triệu đồng. Vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 186 triệu đồng, lũy kế đến nay vận động được 19.896 triệu đồng.

     Đã tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho 13.329 người, đạt 38,97% kế hoạch năm. Giải quyết việc làm mới cho 15.910 lao động; trong đó đưa 526 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

   * Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8  tháng năm 2021, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long./.

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 1802