30/09/2021 18:58:34

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2021

     Do tình hình dịch bệnh Covid-19 từ đầu quý III/2021 lây lan nhanh trong các khu công nghiệp và ngoài cộng đồng nên từ 12 giờ ngày 09/7/2021, tỉnh Vĩnh Long đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kéo dài đến hết ngày 04/9/2021; sau đó áp dụng biện pháp giãn cách xã hội ở mức cao hơn so với Chỉ thị số 15/CT-TTg từ ngày 05/9/2021, rồi xuống mức Chỉ thị số 15/CT-TTg từ ngày 16/9/2021 đến hết ngày 30/9/2021; trong thời gian giãn cách xã hội, hầu hết doanh nghiệp phải ngừng hoạt động làm cho chuỗi cung ứng hàng hóa bị đứt gãy, hoạt động sản xuất kinh doanh giảm mạnh; ảnh hưởng đến các vấn đề xã hộiđời sống của Nhân dân.

     Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện được 5.699,9 tỷ đồng, đạt 76,59% dự toán năm và giảm 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 1.650 tỷ đồng, đạt 82,5% dự toán năm và giảm 10,89% so với cùng kỳ.

     Số dư nguồn vốn huy động tăng 2,8% so với số đầu năm; trong đó tiền gửi tiết kiệm chiếm 75,34% trên tổng số dư nguồn vốn huy động và tăng 4,45% so với số đầu năm. Tổng dư nợ cho vay tăng 2,23% so với số đầu năm; trong đó dư nợ cho vay trung, dài hạn đạt chiếm 41,12% trên tổng dư nợ cho vay, giảm 6,74% so với số đầu năm.

     Chỉ số giá tiêu dùng (CPI - Consumer Price Index)  tháng 9/2021 giảm 0,44% so với tháng trước nhưng tăng 2,48% so với tháng 12/2020. CPI bình quân trong 9 tháng năm 2021 tăng 1,88% so với cùng kỳ, thấp hơn 1,94 điểm phần trăm so với số liệu tương ứng của năm 2020.

     Chỉ số giá vàng tháng 9/2021 giảm 0,34% so với tháng trước và giảm 4,71% so với tháng 12/2020; Dollar Mỹ giảm 0,6% so với tháng trước và giảm 1,55% so với tháng 12/2020. Bình quân trong 9 tháng năm 2021 chỉ số giá vàng tăng 11,8%, Dollar Mỹ giảm 1,03% so với cùng kỳ năm trước.

     Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện thuộc kế hoạch vốn do Nhà nước địa phương quản lý trong 9 tháng năm 2021 ước đạt 1.879,4 tỷ đồng, chỉ đạt 43,51% kế hoạch vốn giao năm 2021, giảm 7,01% so với cùng kỳ năm trước. Tiến độ thực hiện vốn thấp hơn cùng kỳ năm trước 10,18 điểm phần trăm (nguyên nhân thấp hơn chủ yếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và cũng do kế hoạch vốn năm nay tăng 14,74% so với năm 2020).

     Tổng số vốn đầu tư phát triển (theo giá hiện hành) trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 9.460 tỷ đồng, giảm 6,11% so với cùng kỳ năm trước và đạt 61,43% chỉ tiêu cả năm 2021; trong đó khu vực Nhà nước chiếm 25,18% tổng vốn và giảm 2,54% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước chiếm 62,33% tổng vốn và giảm 10,1%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 12,49% tổng vốn và tăng 10,14%. 

     Giá trị sản xuất xây dựng theo giá hiện hành ước đạt 6.545 tỷ đồng, trong đó, riêng khu vực ngoài nhà nước đạt 6.491 tỷ đồng, chiếm 99,17%. Trong tổng số giá trị sản xuất xây dựng thì riêng giá trị sản xuất công trình nhà các loại đạt 5.243 tỷ đồng, chiếm 80,1%. 

     Ở Vĩnh Long, các cấp, các ngành đã chỉ đạo quyết liệt và liên tục đối với công tác cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh nên môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh nhà tiếp tục được cải thiện về nhiều mặt. Tuy nhiên, những diễn biến phức tạp và khó lường của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là trong quý III/2021. Theo đó, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng năm nay giảm 17,97% so với cùng kỳ năm trước. 

     Sơ bộ qua 3 vụ sản xuất, diện tích gieo trồng lúa cả năm được 134.615,8 ha, ước năng suất bình quân trên diện tích thu hoạch đạt 63,13 tạ/ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 598,62 nghìn tấn (trong đó số liệu vụ lúa hè thu là sơ bộ, vụ thu đông là ước tính). So với năm trước, diện tích gieo trồng giảm 7,65%, năng suất giảm 1,21%, sản lượng thu hoạch giảm 9,62%. 

     Lũy kế từ đầu năm đến nay đã gieo trồng được 1.015,3 ha ngô (bắp), tăng 4,58% so cùng kỳ năm trước; 5.076,9 ha khoai lang,giảm 47,31%; 100,2 ha mía, giảm 4,65%; 24.730,6 ha rau các loại, giảm 0,14%; 202,8 ha đậu các loại,giảm 10,83%; … Ước sản lượng thu hoạch đến ngày 15/9/2021 được 2.217,8 tấn ngô (bắp), tăng 2,4% so cùng kỳ năm trước; 143.177 tấn khoai lang, giảm 44,51%; 6.505,5 tấn mía, giảm 11,96%; 453.779,8 tấn rau các loại, tăng 6,79%; 278,4 tấn đậu các loại, tăng 1,98%; …

     Nhìn chung 9 tháng năm 2021 tình hình thời tiết tương đối thuận lợi, cây ăn trái sinh trưởng phát triển tốt, sâu bệnh phát sinh không đáng kể; tuy nhiên do tác động của dịch Covid-19 nên tình hình tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Ước sản lượng thu hoạch cây lâu năm 9 tháng năm 2021 được 677,4 nghìn tấn, tăng 4,65% so cùng kỳ năm trước; trong đó sản lượng trái cây thu hoạch được hơn 559,7 nghìn tấn, tăng 5,24%.

     Ước tính đến 15/9/2021, đàn heo có 242.004 con, tăng 0,89% so cùng kỳ năm trước; đàn trâu hiện có 64 con, giảm 26,44%; đàn bò có 86.307 con, tăng 1,06%; đàn gia cầm có 9.902,1 nghìn con, tăng 3,35%, trong đó đàn gà có 6.801,3 nghìn con, tăng 8,59%.

     Toàn tỉnh hiện có 2.095 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, giảm 13,46% so với cùng kỳ năm trước; trong đó diện tích nuôi cá tra là 303,4 ha, giảm 10,36%; 1.717 lồng bè, giảm 03 cái so với cùng kỳ; trong đó có 1.146 lồng bè đang thả nuôi, giảm 07 chiếc so với cùng kỳ. Ước sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác 9 tháng năm 2021 được 94.157,5 tấn, giảm 15,10% so với cùng kỳ năm trước; trong đó thủy sản nuôi trồng được 89.636,5 tấn, giảm 15,3%. Riêng sản lượng cá tra công nghiệp ước được 59.992,9 tấn, giảm 20,2%.

     Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tính chung trong 9 tháng năm 2021 giảm 4,53% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có quy mô sản xuất lớn nhất toàn ngành có mức giảm 5,19%, đã tác động kéo giảm IIP chung 4,7 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 65%, kéo giảm IIP chung 0,2 điểm phần trăm; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 6,41%, đã đóng góp vào mức tăng trưởng chung của toàn ngành 0,29 điểm phần trăm; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 2,06%, đóng góp 0,08 điểm phần trăm. 

     Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 40.038,5 tỷ đồng, giảm 3,74% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó bán lẻ hàng hóa giảm 1,14%, dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 9,31%, du lịch lữ hành tăng 6,77% và dịch vụ khác giảm 15,69%. Nếu loại trừ biến động giá (bình quân 9 tháng năm 2021 tăng 1,88% so với cùng kỳ) thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực tế giảm 5,51%. 

     Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 420,9 triệu USD, tăng 6,86% so với cùng kỳ năm trước; tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 176,6 triệu USD, tăng 10,36% so với cùng kỳ năm trước.

     Tổng doanh thu vận tải ước đạt 967,5 tỷ đồng, giảm 19,36% so cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 311,3 tỷ đồng, giảm 32,5%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 599,7 tỷ đồng, giảm 11,47%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 56,5 tỷ đồng, giảm 7,67%. 

     Trong quý III năm 2021, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long diễn biến rất phức tạp, các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 và F1, F2 tăng mạnh trong tháng 7, tháng 8 năm 2021. Trước những diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh Covid-19 đã tác động rất lớn đến mọi mặt của nền kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, sản xuất kinh doanh bị đình trệ, thu nhập của đại bộ phận người dân bị sụt giảm; dịch bệnh còn đe dọa sức khỏe, sinh mạng và gây không ít khó khăn cho đời sống Nhân dân trong thời gian qua. Tuy trong điều kiện gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình trật tự xã hội, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn được giữ ổn định, đảm bảo an toàn; công tác thông tin tuyên truyền, phối hợp phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc; các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 giảm đáng kể từ những ngày đầu tháng 9/2021; các gói chính sách an sinh hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được triển khai thực hiện kịp thời.

      Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, để góp phần giảm bớt khó khăn cho người lao động, thực hiện theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trong tháng 9/2021 tỉnh Vĩnh Long đã trợ cấp cho 22.175 người lao động với số tiền 29,23 tỷ đồng; hỗ trợ 3.445 hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với số tiền 10,34 tỷ đồng; hỗ trợ 04 doanh nghiệp với 504 người tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, kinh phí 2,12 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, trợ cấp cho 25.797 người lao động, số tiền 74,97 tỷ đồng; hỗ trợ 3.445 hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số tiền 10,34 tỷ đồng; hỗ trợ cho 738 người tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, kinh phí 3,41 tỷ đồng.

     Lũy kế từ đầu năm, thiệt hại do thiên tai gây ra: Mưa lớn, gió mạnh làm 01 người chết; làm sập, tốc mái 237 căn nhà; đổ ngã 266 ha lúa, 10,99 ha cây ăn trái, cây lấy gỗ; tốc mái 05 trại chăn nuôi gà, 01 chuồng dê; sạt lở 76 điểm với chiều dài 2.540 m làm ảnh hưởng 117 hộ dân; thất thoát 04 tấn cá giống. Ước tổng thiệt hại là 20,03 tỷ đồng; các cấp Chính quyền địa phương đã kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại với số tiền 2,23 tỷ đồng.

     Thực hiện tốt công tác đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2021, tỉnh đạt 07 giải học sinh giỏi quốc gia; 423 học sinh đạt giải học sinh giỏi THPT cấp tỉnh; 333 học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh; Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh có 57 dự án trong đó có 02 dự án cấp THPT, đạt giải Ba cấp toàn quốc; cùng nhiều giải đáng ghi nhận trong Hội thi học sinh giỏi thực hành.

     Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các văn bản triển khai của Sở Y tế về tình hình dịch bệnh Covid-19 đến cộng đồng, đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động nắm và nêu cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định. Tuyên truyền thực hiện nghiêm việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn tỉnh, không ra ngoài khi không cần thiết, nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch; truyền thông về kế hoạch tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh; thực hiện khai báo tự nguyện, cài đặt các ứng dụng truy vết Bluezone, Quản lý công dân vùng dịch, Sổ sức khỏe điện tử, …

     Theo báo cáo Sở y tế, tính đến ngày 15/9/2021 toàn tỉnh có 2.232 trường hợp xác định dương tính với vi rút SARS-CoV-2, hiện đang điều trị 146 trường hợp; số điều trị khỏi là 2.042 trường hợp. Số tử vong là 44 trường hợp, chiếm 1,97% trên tổng số ca mắc.

      Tỉnh Vĩnh Long được Bộ Y tế phân bổ 205.708 liều vắc xin phòng Covid-19. Công tác tiêm phòng tính từ ngày 20/4/2021 đến nay, đã tiêm được cho 229.074 đối tượng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP, đạt tỷ lệ 29,78%; trong đó có 34.677 người đã được tiêm đủ 2 mũi, đạt tỷ lệ 4,51%.

     Lũy kế 9 tháng năm 2021, bệnh tiêu chảy tăng 12,24%; bệnh sốt xuất huyết giảm 62,2%; bệnh tay chân miệng tăng 40%; bệnh sởi giảm 91%; thủy đậu giảm 9,7%; quai bị giảm 45%; cúm tăng 6,6 lần; tiêu chảy tăng 25,46% so với cùng kỳ năm trước. Các cơ sở y tế công lập đã khám và điều trị cho 1.832,7 nghìn lượt người, trong đó có 85,30% khám bảo hiểm y tế.

     Đã xảy ra 83 vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ làm chết 51 người và bị thương 60 người. So với cùng kỳ năm 2020 giảm 39 vụ, số người chết giảm 28, số bị thương giảm 5 người. Số vụ tai nạn giảm chủ yếu trong quý III/2021, do thời gian này người dân thực hiện giãn cách xã hội, qua đó Ngành chức năng đã kiểm soát, hạn chế được lượng xe lưu thông đáng kể. Tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 01 vụ, làm chết 01 người; so cùng kỳ giảm 01 vụ, số người chết giảm 02, không thiệt hại về tài sản.

      Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 03 vụ cháy, làm thiệt hại tài sản khoảng 4,68 tỷ đồng.

      Đã tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho 13.329 người, đạt 38,97% kế hoạch năm. Giải quyết việc làm mới cho 15.910 lao động; trong đó đưa 526 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

    * Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng quý III và 9 tháng năm 2021, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long./.

Tin tức khác

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 9761