31/03/2022 10:18:53

Tình hình kinh tế - xã hội quí I năm 2022

     Ngay từ đầu năm, tỉnh Vĩnh Long đã đề ra nhiệm vụ giải pháp cụ thể thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đạt mức tốt nhất; các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 10/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.. Với sự nổ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân đã giúp dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát tốt; các ngành sản xuất kinh doanh tiếp tục đà phụ hồi và phát triển; giải quyết tốt các vấn đề xã hội;Nhân dân ổn định cuộc sống và yên tâm vui Xuân, đón Tết gắn với thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

     Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong quý I năm 2022 ước thực hiện được 1.666 tỷ đồng, đạt 25,62% dự toán năm, giảm 24,31% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 414,9 tỷ đồng, đạt 25,93% dự toán năm và tăng 87,13% so cùng kỳ.

     Số dư nguồn vốn huy động tăng 1,61% so với số đầu năm; trong đó tiền gửi tiết kiệm chiếm 74,4% trên tổng số dư nguồn vốn huy động, giảm 0,97% so với số đầu năm. Tổng dư nợ cho vay tăng 3,86% so với số đầu năm; trong đó dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm 39,42% tổng dư nợ cho vay và tăng 1,87% so với số đầu năm.

     Chỉ số giá tiêu dùng (CPI - Consumer Price Index) tháng 3/2022 tăng 0,65% so với tháng trước và tăng 1,44% so với tháng 12/2021. CPI bình quân quý I năm 2022 tăng 2,31% so với cùng kỳ, cao hơn 2,38 điểm phần trăm so với số liệu tương ứng của năm 2021.

     Chỉ số giá vàng tháng 3/2022 tăng 2,98% so với tháng trước và tăng 6,7% so với tháng 12/2021; Dollar Mỹ tăng 0,58% so với tháng trước và ổn định so với tháng 12/2021. Bình quân trong quý I năm 2022 chỉ số giá vàng tăng 0,17%, Dollar Mỹ giảm 0,87% so với cùng kỳ năm trước.

     Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện trong quý I năm 2022 là 792,4 tỷ đồng, đạt 17,46% kế hoạch vốn năm 2022 và tăng 40,51% so với cùng kỳ năm trước. Tiến độ thực hiện vốn cao hơn cùng kỳ năm trước 5,1 điểm phần trăm.

     Tổng số vốn đầu tư phát triển thực hiện trên địa bàn trong quý I năm 2022 ước đạt 3.722 tỷ đồng, tăng 12,56% so với cùng kỳ năm trước. Vốn thực hiện chủ yếu thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước: đạt 2.384 tỷ đồng, chiếm 64,06% tổng số vốn đầu tư phát triển thực hiện trên địa bàn và tăng 7,89% so với cùng quý năm 2021, đóng góp 5,28 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Vốn khu vực Nhà nước đạt 916 tỷ đồng, chiếm 24,61% và tăng 33,74%, đóng góp 6,99 điểm phần trăm. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 422 tỷ đồng, chiếm 11,33% và tăng 2,36%, đóng góp 0,29 điểm phần trăm.

     Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá hiện hành ước thực hiện 3.225 tỷ đồng, tăng 20,09% so với cùng quý năm trước. Trong đó, khu vực ngoài nhà nước chiếm đến 99,43% tổng giá trị sản xuất xây dựng và tăng 20,42% so với cùng quý năm trước.

     Trong quý I năm 2022 (tính đến ngày 14/3/2022), đã phát triển được 96 doanh nghiệp thành lập mới (trong đó, chuyển từ hộ kinh doanh là 11 doanh nghiệp) với tổng số vốn đăng ký 1.213 tỷ đồng, tăng 57,38% về số doanh nghiệp và gấp 3,4 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021.

     Lúa đông xuân 2021 - 2022: gieo trồng được 46.393 ha, giảm 2,24% so với cùng vụ năm trước; đã thu hoạch được hơn 42.200 ha, đạt hơn 90% diện tích xuống giống; năng suất lúa trên tổng diện tích thu hoạch ước đạt 69,31 tạ/ha, tăng 0,84% với sản lượng 292,7 nghìn tấn, tăng 47,99% so với cùng kỳ. Lúa hè thu 2022, đã xuống giống được 9.790 ha, đạt 20,8% kế hoạch, tăng 63,5% so với cùng kỳ; cây lúa hè thu hiện đang ở giai đoạn mạ 5.669 ha, đẻ nhánh 292 ha, trổ đòng 3.212 ha, chắc xanh đến chín 617 ha. 

     Đã gieo trồng được 9.442,4 ha rau màu, giảm 18,18% hay giảm 2.098,2 ha so cùng kỳ năm trước. Trong đó gieo trồng được 490,7 ha ngô (bắp), tăng 10,74% hay tăng 47,59 ha so cùng kỳ năm trước; 588,8 ha khoai lang, giảm 77,93% hay giảm 2.079,2 ha; 8.190,7 ha rau các loại, giảm 0,78% hay giảm 64,63 ha; 119,1 ha đậu các loại, giảm 1,38% hay giảm 1,66 ha; … Ước sản lượng thu hoạch đến ngày 15/3/2022 được 1.002,1 tấn ngô (bắp), tăng 3,8% so cùng kỳ năm trước; 10.448,5 tấn khoai lang, giảm 79,14%; 164.548 tấn rau các loại, giảm 1,26%; 144,8 tấn đậu các loại, giảm 1,85%; …

     Đã xảy ra 07 ổ dịch tả heo Châu Phi thuộc địa bàn huyện Trà Ôn, Long Hồ và Bình Tân, đã kịp thời tiêu hủy toàn bộ tổng đàn 237 con heo bệnh với tổng trọng lượng 13.294 kg

     Tại thời điểm 15/3/2022, đàn heo có 239,89 nghìn con, giảm 1,13%; đàn trâu có 74 con, giảm 5,13%; đàn bò có 85.713 con, tăng 0,73%; đàn gia cầm có 10.022,3 nghìn con, tăng 4,53%, trong đó đàn gà có 6.789,4 nghìn con, tăng 5,21% so cùng kỳ năm trước.

     Toàn tỉnh hiện có 2.042,8 ha diện tích nuôi  trồng thủy sản, tăng 3,23% so cùng kỳ năm trước; trong đó có 305,3 ha diện tích nuôi cá tra thâm canh, giảm 2,76%; 1.607 lồng bè, giảm 90 chiếc so với cùng kỳ năm trước; trong đó hiện đang thả nuôi 1.154 chiếc, giảm 08 chiếc.

     Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,67% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 29,82%, đóng góp 0,11 điểm phần trăm vào IIP chung; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,63%, đóng góp 8,94 điểm phần trăm; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 15,78%, đóng góp 0,55 điểm phần trăm; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 2,08%, đóng góp 0,07 điểm phần trăm.

     Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 17.552 tỷ đồng, tăng 11,76% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 12,57%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 11,01%, du lịch lữ hành giảm 8,04% và dịch vụ khác tăng 7,21%. Nếu loại trừ biến động giá (CPI bình quân quý I năm 2022 tăng 2,31% so với cùng kỳ) thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực tế tăng 9,24%.

     Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 151,5 triệu USD, tăng 16,03% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng có mức xuất khẩu tăng mạnh đã đóng góp vào tốc độ tăng chung, trong đó ảnh hưởng đáng kể là: Hàng rau quả tăng 195,11%, đóng góp 4,55 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu chung; hàng dệt may tăng 30,72%, đóng góp 3,33 điểm phần trăm; sản phẩm mây, tre, cói và thảm tăng 44,73%, đóng góp 2,74 điểm phần trăm; … Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 56,3 triệu USD, giảm 1,63% so cùng kỳ năm trước.

     Toàn tỉnh đã vận chuyển được 5,3 triệu lượt khách với 158,6 triệu HK.Km, so với cùng kỳ năm 2021 giảm 2,9% về hành khách vận chuyển và giảm 4,52% về hành khách luân chuyển. Đã vận chuyển được 1,4 triệu tấn hàng hóa với 156,5 triệu Tấn.Km, so với cùng kỳ năm 2021 tăng 1,31% về hàng hóa vận chuyển và tăng 1,6% về hàng hóa luân chuyển. Tổng doanh thu vận tải ước đạt 432,4 tỷ đồng, giảm 0,5% so cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu vận tải hành khách giảm 4,04%; doanh thu vận tải hàng hóa tăng 1,27%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 5,03% so cùng kỳ năm trước.

     Công tác chính sách người có công, công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, trẻ em, bình đẳng giới luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên và kịp thời. Trong quý, thăm tặng 45.541 phần quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; chăm lo chế độ điều dưỡng cho 2.518 đối tượng người có công, với kinh phí hơn 4,1 tỷ đồng; tặng quà cho 121 thương binh, bệnh binh nặng trên địa bàn tỉnh, số tiền 1,82 tỷ đồng do Quỹ Thiện Tâm, tập đoàn Vingroup tài trợ; … Thăm tặng 78.829 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em và đối tượng khác với số tiền 27,85 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức 08 đoàn công tác đi chúc thọ, mừng thọ 1.187 người cao tuổi 90 tuổi và 97 cụ 100 tuổi.

     Ngành Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế hướng dẫn công tác phòng, chống dịch trong tổ chức dạy học trực tiếp và chuẩn bị tiêm vaccine cho học sinh từ 5-11 tuổi. Ngoài ra Sở GDĐT đã hướng dẫn các cơ sở mầm non, phổ thông “Những việc cần thay đổi để thích ứng và ứng phó trước dịch Covid-19”; “Quy trình giảng dạy, học tập và làm việc trực tiếp tại các cơ sở giáo dục”; “Phương án xử trí khi xuất hiện trường hợp nghi ngờ, trường hợp nhiễm Covid-19”; …

     Ngành Văn hóa đã tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022 và Hội nghị tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích và đóng góp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức lễ kỷ niệm 34 năm Ngày mất Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (1988 - 2022); lễ kỷ niệm 290 năm thành lập Long Hồ dinh, 190 năm thành lập tỉnh Vĩnh Long, 30 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long; với 1.300m2 pano, 30 băng rôn, 600 cờ nội dung, 100 giờ phát hình trên 116 màn hình LED, 350 bản tin Văn hóa; triển lãm 70 ảnh, nội dung về thành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội năm 2021, hình thức online; ...

     Công tác tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19: Tiêm vaccine cho các nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP từ ngày 20/4/2021 đến 16h ngày 11/03/2022 (người từ 18 tuổi trở lên) với tổng số 2.171.813 mũi tiêm; trong đó, tiêm mũi 1 cho 781.387 đối tượng, tỷ lệ 99,9%; tiêm mũi 2 cho 774.574 đối tượng, tỷ lệ 99,8%; tiêm liều nhắc cho 325.418 đối tượng, tỷ lệ 42,3% và số đối tượng tiêm bổ sung là 290.430 đối tượng. Tiêm ngừa vaccine cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi với tổng số 180.709 mũi tiêm, trong đó, đã tiêm mũi 1 là 92.764 đối tượng, đạt tỷ lệ 99,90%; tiêm mũi 2 là 87.945 đối tượng, đạt tỷ lệ: 95,90%.

     Trong quý đã phát sinh 61 ca tiêu chảy, giảm 90,6%; 254 ca viêm gan virus, tăng 3,6 lần; 37 ca sốt xuất huyết, giảm 89,63%; 19 ca bệnh tay - chân - miệng, giảm 97,4%; 24 ca thủy đậu, giảm 87,8%; 01 ca quai bị, giảm 98%; 02 ca bệnh cúm, giảm 95%; ...  so với cùng kỳ năm trước; riêng bệnh sởi, thương hàn và bệnh dịch hạch không phát sinh. Các cơ sở y tế công lập đã khám và điều trị cho 367,8 nghìn lượt người; trong đó có 80,27% khám bảo hiểm y tế.

     Đã xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 25 người, bị thương 20 người. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ tai nạn giao thông giảm 04 vụ, số người chết tăng 03, số người bị thương giảm 06 người. Tai nạn giao thông đường thủy không phát sinh, so cùng kỳ năm 2021 không tăng, giảm. 

     Trung tâm Dịch vụ Việc làm tư vấn giới thiệu việc làm cho 16.695 lượt người; giới thiệu việc làm trong nước 771 người. Thực hiện khảo sát nhu cầu tuyển dụng tại 100 công ty, doanh nghiệp với 153 vị trí tuyển dụng và 19.367 nhu cầu tuyển dụng từ lao động phổ thông đến trình độ đại học. Tổ chức các phiên giao dịch định kỳ hàng tháng với hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp cho 13.380 lượt người, có 3.457 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, ban hành 3.592 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề cho 409 lao động thất nghiệp. 

     Số vụ vi phạm môi trường đã phát hiện được 24 vụ, số vụ đã xử lý 23 vụ và số tiền xử phạt được 235,75 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ vi phạm môi trường giảm 04 vụ, số vụ đã xử lý tăng 01 vụ và số tiền xử phạt giảm 752,15 triệu đồng./.

     * Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2022, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long./.

Tin tức khác

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 46341