30/03/2023 14:50:56

Tình hình kinh tế - xã hội quí I năm 2023

      Ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đạt kết quả tốt nhất. Trong quý I năm 2023, người dân nội tỉnh và khách tham quan, du lịch vui xuân, đón tết Nguyên đán Quý Mão trong điều kiện an toàn với dịch Covid-19. Nhiều công trình hạ tầng đô thị trọng điểm hoàn thành cuối năm 2022 (trong đó có đường Võ Văn Kiệt nối dài, cầu Cái Cam 2 và đường dẫn chào mng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt); và nhiều công trình đã và đang được đầu tư hoàn thành trong năm 2023 đã tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

      Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong quý I năm 2023 ước thực hiện được 1.851,8 tỷ đồng, đạt 32,1% dự toán năm, tăng 2,41% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 120,9 tỷ đồng, đạt 34,34% dự toán năm và giảm 76,65% so cùng kỳ.

      Số dư nguồn vốn huy động tăng 1,82% so với số đầu năm; trong đó tiền gửi tiết kiệm chiếm 72,8% trên tổng số dư nguồn vốn huy động, tăng 3,81% so với số đầu năm. Tổng dư nợ cho vay tăng 0,94% so với số đầu năm; trong đó dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm 40,54% tổng dư nợ cho vay và tăng 1,46% so với số đầu năm.

      Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2023 giảm 0,84% so với tháng trước; trong đó khu vực thành thị giảm 0,95%, khu vực nông thôn giảm 0,8%. Sau ba tháng (tức tháng 3/2023 so với tháng 12/2022) CPI tăng 0,25%, thấp hơn tốc độ tăng CPI cùng kỳ 1,19 điểm phần trăm. Bình quân trong quý I năm 2023, CPI tăng 3,02% so với cùng kỳ, cao hơn 0,71 điểm phần trăm so với số liệu tương ứng của năm 2022.

      Chỉ số giá vàng tháng 3/2023 giảm 0,8% so với tháng trước nhưng tăng 1,54% so với tháng 12/2022; Dollar Mỹ tăng 0,79% so với tháng trước nhưng giảm 0,9% so với tháng 12/2022. Bình quân trong quý I năm 2023 chỉ số giá vàng tăng 0,14%, Dollar Mỹ tăng 4,05% so với cùng kỳ năm trước.

      Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện trong quý I năm 2023 là 823,4 tỷ đồng, đạt 15,9% kế hoạch vốn năm 2023 và tăng 4,58% so với cùng kỳ năm trước. Tiến độ thực hiện vốn thấp hơn cùng kỳ năm trước 0,86 điểm phần trăm, chủ yếu do kế hoạch vốn năm nay tăng 10,21% so với năm trước.

      Tổng số vốn đầu tư phát triển thực hiện trên địa bàn trong quý I năm 2023 ước đạt 3.839,3 tỷ đồng, tăng 2,07% so với cùng kỳ năm trước. Vốn thực hiện chủ yếu thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước: đạt 2.516,4 tỷ đồng, chiếm 65,54% tổng số vốn đầu tư phát triển thực hiện trên địa bàn và tăng 5,01% so với cùng quý năm 2022, đóng góp 3,19 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Vốn khu vực Nhà nước đạt 972,9 tỷ đồng, chiếm 25,34% và tăng 3,22%, đóng góp 0,81 điểm phần trăm. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 350 tỷ đồng, chiếm 9,11% và giảm 17,16%.

      Diện tích gieo trồng lúa đông xuân 2022 - 2023 là 39.980 ha, đạt 88,84% kế hoạch, giảm 13,82% so với cùng vụ năm trước. Diện tích giảm mạnh chủ yếu do tác động của chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao; lợi nhuận từ trồng lúa khá thấp nên một số vùng bà con nông dân đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây màu xuống ruộng, lên líp trồng cây ăn trái, trồng rau màu, nhằm tăng thêm thu nhập trên một đơn vị diện tích; … Ước tính năng suất bình quân cả vụ được 68,05 tạ/ha, giảm 2,81% so với cùng kỳ.

      Tính đến ngày 15/3/2023, đã xuống giống được 4.104,8 ha lúa hè thu 2023, đạt 10% kế hoạch, giảm 4,97% so với cùng kỳ năm trước. Cây lúa hiện đang ở giai đoạn mạ 2.526,4 ha; đẻ nhánh 483,6 ha; trổ đòng 1.094,8 ha; hiện lúa đang sinh trưởng và phát triển khá tốt.

      Đã gieo trồng được 9.414,9 ha rau màu, giảm 1,53% hay giảm 146,3 ha so với cùng kỳ năm trước.

     Tại thời điểm 15/3/2023, đàn heo có 191,36 nghìn con, giảm 13,76% hay giảm 30.521 con; đàn bò có 76.442 con, giảm 9,3% hay giảm 7.840 con; đàn gia cầm có 11.204,8 nghìn con, tăng 0,99% hay tăng 109,3 nghìn con, trong đó đàn gà có 7.988,1 nghìn con, tăng 0,58% hay tăng 46,2 nghìn con so cùng kỳ năm trước.

      Toàn tỉnh hiện có 2.035,5 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, giảm 0,42% so với cùng kỳ năm trước; trong đó có 309,9 ha diện tích nuôi cá tra thâm canh, tăng 0,91%. Có 225 cơ sở nuôi cá lồng, bè với 1.640 lồng, bè; trong đó có 1.160 lồng, bè đang nuôi, giảm 0,52% hay giảm 06 chiếc so với cùng kỳ. Ước sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác trong quý I năm 2023 đạt 29.122,6 tấn, tăng 2,46% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thủy sản nuôi trồng đạt 27.746,1 tấn, tăng 2,59%; riêng cá tra công nghiệp được 15.712,5 tấn, tăng 0,1% so với cùng kỳ.

      Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 15,29% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 37,94%, kéo giảm tốc độ tăng IIP chung 0,15 điểm phần trăm; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 16,5%, kéo giảm 15,33 điểm phần trăm; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 1,28%, đóng góp 0,04 điểm phần trăm; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 4,67%, đóng góp 0,15 điểm phần trăm.

      Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 16.139 tỷ đồng, tăng 13,74% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 12,17%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 16,29%, du lịch lữ hành tăng 121,72% và dịch vụ khác tăng 17,51%. Nếu loại trừ biến động giá (CPI bình quân quý I năm 2023 tăng 3,02% so với cùng kỳ) thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực tế tăng 10,4%.

      Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 147,6 triệu USD, giảm 15,87% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng có mức xuất khẩu giảm mạnh đã tác động kéo giảm tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó ảnh hưởng đáng kể là: Giày da giảm 20,47%, kéo giảm tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu chung 12,6 điểm phần trăm; hàng dệt may giảm 33,17%, kéo giảm 4,82 điểm phần trăm; hàng rau quả giảm 55,51%, kéo giảm 2,1 điểm phần trăm; ... Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 101,3 triệu USD, tăng 54,49% so cùng kỳ năm trước.

      Tổng doanh thu vận tải ước đạt 516,1 tỷ đồng, tăng 19,42% so cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 187,5 tỷ đồng, tăng 21,6%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 302,1 tỷ đồng, tăng 18,54%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 26,5 tỷ đồng, tăng 14,6% so cùng kỳ năm trước. 

     Công tác chính sách người có công, công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, trẻ em, bình đẳng giới luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên và kịp thời. Trong quý, thăm tặng 45.940 phần quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023. Trợ cấp khó khăn cho 71 người có công và thân nhân người có công với số tiền 114 triệu đồng. Thăm, tặng 30.495 phần quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em và đối tượng khác với số tiền 10.233,3 triệu đồng. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động được 193,5 triệu đồng. Thăm, tặng quà cho 375 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

      Giải quyết việc làm mới cho 5.033 lao động, đạt tỷ lệ 25,17%; trong đó, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 363 lao động, đạt tỷ lệ 21,35%. Hỗ trợ chi phí ban đầu cho 09 người lao động đi làm việc ở nước ngoài với số tiền 70,45 triệu đồng

      Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ trong tháng 3/2023: Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3); Ngày nước sạch Thế giới (22/3); Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3); … bằng nhiều hình thức phù hợp. Truyền thông về hoạt động dạy học của ngành, việc chọn sách giáo khoa lớp 4, 8, 11, nắm bắt dư luận xã hội từ giáo viên, phụ huynh học sinh, cộng đồng xã hội về các hoạt động của ngành để kịp thời định hướng, thông tin. Tiếp tục duy trì hoạt động của hộp thư phản ánh và số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến dạy thêm, học thêm và các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp. 

      Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung thực hiện và hoàn thành tốt các mặt công tác theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó, trọng tâm thực hiện các phần việc phục vụ các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 và kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Mậu Thân (1968 - 2023); tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023; … đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

      Các cơ sở y tế công lập đã khám và điều trị cho 654,3 nghìn lượt người; trong đó có 87,61% khám bảo hiểm y tế. Trong quý, phát sinh 489 ca tiêu chảy, tăng 7 lần; 1.056 ca viêm gan virus, tăng 3 lần; 907 ca sốt xuất huyết, tăng 19,6 lần; 463 ca bệnh tay - chân - miệng, tăng 20 lần; 66 ca thủy đậu, tăng 1,75 lần; 06 ca quai bị, tăng 5 lần; 02 ca bệnh cúm, không tăng, giảm; ...  so với cùng kỳ năm trước. Riêng bệnh viêm não virus, sởi không phát sinh

      Đã xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 20 người, bị thương 11 người. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ tai nạn giao thông giảm 11 vụ, số người chết giảm 05, số người bị thương giảm 09 người. Tai nạn giao thông đường thủy không phát sinh, so cùng kỳ năm 2022 không tăng, giảm. 

      Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 02 vụ cháy, gây thiệt hại về tài sản khoảng 1.050 triệu đồng. 

     Ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trong quý I năm 2023 là 143,1 triệu đồng; trong đó: Trên đoạn sông Đông Phú - Đông Hậu thuộc địa bàn xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình xảy ra sạt lở 01 đoạn bờ bao với chiều dài 27m, làm đổ 01 căn nhà tạm xuống sông và có nguy cơ đe doạ trực tiếp đến căn nhà chính, hiện huyện đang vận động hộ dân di dời đến nơi an toàn, ước thiệt hại 15,1 triệu đồng; trên địa bàn xã An Bình, huyện Long Hồ xảy ra hiện tượng sụt lún lòng sông làm thất thoát khoảng 02 tấn cá điêu hồng, ước thiệt hại 100 triệu đồng và chìm 01 bè nuôi cá; triều cường làm sạt lở 01 đoạn bờ bao mới thi công với chiều dài 12m, chiều ngang 4m trên địa bàn xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 01 hộ dân, thiệt hại hoàn toàn 1,26 ha màu và ảnh hưởng đến 49 ha cây ăn trái tập trung, ước thiệt hại 28 triệu đồng. 

      Lũy kế từ đầu năm đến nay, số vụ vi phạm môi trường đã phát hiện 27 vụ, số vụ xử lý là 30 vụ với số tiền xử phạt là 285,5 triệu đồng. So với lũy kế cùng kỳ năm 2022 số vụ vi phạm môi trường tăng 03 vụ, số vụ đã xử lý tăng 07 vụ và số tiền xử phạt tăng 49,75 triệu đồng.

     * Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2023, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long./.

Tin tức khác

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 36506