07/04/2024 19:22:22

Vĩnh Long quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

     Ngày 01-4-2024, cùng với các địa phương trên cả nước, Vĩnh Long đã ra quân thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Công tác chuẩn bị được Tổ Công tác tỉnh chỉ đạo chặt chẽ và chu đáo nên những ngày đầu ra quân diễn ra khá thuận lợi. Tỉnh Vĩnh Long phấn đấu với quyết tâm cao hoàn thành thắng lợi cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng thông tin.

     Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Theo đó, điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (CAPI).

     Điều tra viên đã được trưng tập, tuyển chọn là những người am hiểu về địa bàn điều tra và biết thông tin về các hộ sinh sống trên địa bàn điều tra, có đủ khả năng thực hiện công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra, tiếp thu tốt, sử dụng thành thạo và có thiết bị phù hợp (máy tính bảng, điện thoại thông minh) nên công tác thu thập thông tin khá thuận lợi. Tuy nhiên, một số điều tra viên lớn tuổi có kinh nghiệm, song khả năng tiếp thu cũng như sử dụng thiết bị điện tử còn hạn chế vì vậy công tác thu thập thông tin của những điều tra viên này được giám sát viên cấp huyện quan tâm kiểm tra, hỗ trợ nhiều hơn.

     Tổ Công tác tỉnh bám sát chỉ đạo của Cục trưởng Cục Thống kê, tham gia giám sát đầy đủ 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với 02 giám sát viên cấp tỉnh trên 01 huyện/thị xã/thành phố. Cũng trong ngày 01/4/2024, các thành viên Tổ Công tác tỉnh phối hợp với lực lượng giám sát viên cấp huyện đồng loạt đến các xã, phường, thị trấn được phân công để thực hiện công tác giám sát và hỗ trợ điều tra viên. Trong những ngày đầu ra quân, lực lượng giám sát của tỉnh và huyện phối hợp giám sát tất cả các địa bàn đang điều tra và sau mỗi ngày đều tổ chức họp ngắn nhằm rút kinh nghiệm cho điều tra viên.

     Cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được thực hiện tại 465 địa bàn, với khoảng 13.950 hộ dân cư. Lực lượng tham gia điều tra (điều tra viên - ĐTV) là 206 người tiến hành thu thập thông tin tại địa bàn; lực lượng tham gia kiểm tra, giám sát là 42 người (bao gồm giám sát viên cấp tỉnh và cấp huyện) thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và giải quyết những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ, hỗ trợ kỹ năng sử dụng thiết bị cho ĐTV tại địa bàn.

     Sự ủng hộ, hợp tác của người dân chính là yếu tố quan trọng quyết định thành công của cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nên các hộ dân cư trên địa bàn cơ bản nắm bắt thông tin về cuộc điều tra và phối hợp tốt với điều tra viên để cung cấp thông tin đầy đủ theo yêu cầu của phiếu điều tra. Theo đánh giá sơ bộ của Tổ Công tác tỉnh, trong những ngày qua, công tác thu thập thông tin trên địa bàn diễn ra theo đúng phương án, người dân phối hợp tốt trong việc cung cấp thông tin cho các điều tra viên. Dự kiến thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong toàn tỉnh sẽ kết thúc vào ngày 25/4/2024./.

Điều tra viên tiến hành thu thập thông tin trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, 

có sự giám sát của Đoàn giám sát viên cấp tỉnh và cấp huyện

 

Điều tra viên tiến hành thu thập thông tin trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long,

có sự giám sát của giám sát viên cấp tỉnh

 

Điều tra viên thu thập thông tin tại hộ dân cư thuộc xã Bình Hòa Phước,

huyện Long Hồ

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 174972