30/03/2024 08:35:41

Tập huấn điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

     Sáng ngày 25/3/2024, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Ông Hà Văn Ban, Cục Trưởng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện các Sở, ngành là thành viên Tổ Công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ; các giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện cùng các phóng viên công tác tại cơ quan báo chí địa phương phục vụ đưa tin tuyên truyền. Chương trình tập huấn diễn ra trong 02 ngày 25-26/3/2024.

     Theo Phương án, điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được triển khai trên phạm vi cả nước nhằm mục đích: thu thập thông tin về dân số và nhà ở, làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; cập nhật kho dữ liệu phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

     Tại Hội nghị các đại biểu đã được giới thiệu, triển khai Phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 với nhiều nội dung như: Thông tin về các thành viên hộ; Xác định nhân khẩu thực tế thường trú; Thông tin về di cư; Nhà ở và điều kiện sống của hộ; …

     Điểm mới trong đợt điều tra dân số và nhà ở lần này là có điều tra đối với hộ nước ngoài. Phiếu điều tra với hộ người nước ngoài là phiếu riêng và được dịch ra nhiều ngôn ngữ.

     Các điều tra viên, giám sát viên được giới thiệu về các loại phiếu điều tra; hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm ghi phiếu điều tra điện tử, sử dụng trang web tác nghiệp điều tra, …Báo cáo viên lớp tập huấn đã đưa ra nhiều bài tập tình huống; câu hỏi thảo luận, trao đổi với các đại biểu nhằm giải quyết các vướng mắc có thể phát sinh trong thực tế.

     Theo Kế hoạch, việc thu thập thông tin điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 sẽ được triển khai từ ngày 01/4/2024. Thời gian thu thập thông tin trong 30 ngày. Trong quá trình điều tra, điều tra viên đến từng hộ để phỏng vấn trực tiếp người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (gọi tắt là CAPI).

     Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Hà Văn Ban, Cục trưởng Cục Thống kê phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Toàn cảnh Hội nghị

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 236854