06/08/2021 13:57:33

QĐ bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long

          Ngày 26/10/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 1503/QĐ-TCTK về việc Bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long đối với ông Trần Chánh Thành, kể từ ngày 01/11/2020.

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 236528