01/02/2024 08:51:50

QĐ bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Hành chính

         Ngày 30/01/2024, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định số 09/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Hành chính Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long đối với ông Võ Tấn Phát, kể từ ngày 01/02/2024.

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 174841