06/08/2021 14:01:57

QĐ bổ nhiệm lại chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long

          Ngày 08/6/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 673/QĐ-TCTK về việc Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long đối với ông Lê Đức Hoành, kể từ ngày 01/7/2021.

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 174819